1. اخبار
۹۸/۰۴/۲۲
1398-04-22اعلام ساعات كار دانشگاه از روز شنبه مورخ 1398/04/22   احتراماً پيرو نامه شماره 17484 مورخ 1398/04/03 و به استناد نامه شماره...
۹۸/۰۴/۱۹
2019-07-10-06-05-28با عنايت به آغاز تدوين دومين برنامه راهبردي دانشگاه فردوسي مشهد در حوزه معاونت برنامه ريزي و توسعه منابع، طی...
۹۸/۰۴/۱۹
2019-07-13-04-14-52انتصاب جناب آقاي دكتر سيد كاظم رسول زاده طباطبايي به عنوان استاد مشاور انجمن علمي گروه روانشناسي   نظر به تجارب ارزنده جنابعالي...
۹۸/۰۴/۱۹
2019-07-13-04-12-32انتصاب جناب آقاي دكتر ايمان الله بيگدلي به عنوان استاد مشاور انجمن علمي گروه علوم شناختي   نظر به تجارب ارزنده جنابعالي در...
۹۸/۰۴/۱۹
2019-07-13-04-09-15انتصاب جناب آقاي دكتر حسن بهزادي به عنوان استاد مشاور انجمن علمي گروه علم اطلاعات و دانش شناسي   نظر به تجارب ارزنده...
۹۸/۰۴/۱۹
2019-07-13-04-06-45انتصاب سرکار خانم دکتر سلطانی به عنوان استاد مشاور انجمن علمي علوم تربيتي   نظر به تجارب ارزنده سركارعالي در عرصه فعاليت‌هاي...
  1. نشست های علمی پژوهشی و کارگاه ها

 

ارتباط با رئیس دانشکده: kareshki@um.ac.ir

 

کاربرگ ها و آئین نامه های پژوهشی و آموزشی

-------------------------------------------

کاربرگ های پژوهشی

آئین نامه های آموزشی

 

فهرست مجلات معتبر علمی پژوهشی داخل و JCR

----------------------------------------------

1- فهرست  JCR 2018

2- دبیرخانه کمیسیون نشریات علوم پزشکی کشور

3- دبیرخانه کمیسیون نشریات علمی کشور

4- نشریات معتبر حوزه های علمیه: علمی پژوهشی تیرماه 1397