1. اخبار
۹۷/۱۱/۰۳
90-94قابل توجه دانش آموختگان سالهاي 90 تا 94 دانشگاه فردوسي مشهد استحضار داريد كه اطلاع از وضعيت شغلي دانش آموختگان وزارت...
۹۷/۱۰/۱۸
2019 اطلاعیه بورس تحصیلی دولت مجارستان در سال 2019-2020 نظر به اقدامات و تلاش های بعمل آمده و پیرو مذاکرات بنیاد...
۹۷/۱۰/۰۴
2018-12-25-07-02-31با عنايت به نزديك شدن به زمان ارزشيابي دانشجويان از كيفيت عملكرد تدريس اعضاي هيأت علمي و  مدرسان دانشگاه (از...
۹۷/۱۰/۰۲
2018-12-23-05-16-16در مراسمی که در روز شنبه اول دی ماه 1397  در دانشکده برگزار شد توسط هیات رئیسه دانشکده از دو...
۹۷/۱۰/۰۲
2018-12-23-04-34-17جناب آقای دکتر ایمان الله بیگدلی عضو هیات علمی گروه آموزشی روان شناسی دانشکده علوم تربیتی و روان شناسی دانشگاه...
۹۷/۰۹/۲۶
2018-12-17-05-57-59نشست شناسايي هوشمند حالتهاي احساسي چهره انسان توسط كامپيوتر توسط آقاي دكتر چم پور  در روز  شنبه 24 آذر ساعت...
  1. نشست های علمی پژوهشی و کارگاه ها
۹۷/۱۱/۱۶
1398سومین همایش ملی جامعه و تعلیم و تربیت با موضوع اخلاق، دانشگاه و جامعه در دهم اردیبهشت ماه 1398 در...
۹۷/۱۱/۰۹
2019-01-29-07-11-40کارگاه آموزشی بازی درمانی و تربیت بازی درمانگر 11 و 12 بهن ماه 97     _______________________________________________________________________ سمینار آموزشی سبکهای دلبستگی در روابط پیش...
۹۷/۰۹/۲۸
2018-12-19-05-05-52نشست علمی"مرزهاي در هم تنيده دانش" با حضور دکتر جواد صالحی فدردی  دوشنبه 26 آذر سالن شوراي 1 ساعت 12-14...
۹۷/۰۹/۲۸
2018-12-19-05-00-18نشست علمی " گستره نظري و عملي گروه مطالعات برنامه درسي در ايران و جهان"  با حضور دکتر مقصود امین...
۹۷/۰۹/۲۷
2018-12-19-10-44-57برگزاري «سومين كنفرانس ملي تحول و نوآوري سازماني با رويكرد الگوي اسلامي ايراني پيشرفت»،