1. اخبار
  2. نشست های علمی پژوهشی و کارگاه ها
۹۷/۰۹/۲۶
2018-12-17-05-57-59نشست شناسايي هوشمند حالتهاي احساسي چهره انسان توسط كامپيوتر توسط آقاي دكتر چم پور  در روز  شنبه 24 آذر ساعت 10  برگزار...
۹۷/۰۹/۲۶
97-9-27به نام خدا   جلسه دفاع از پایان نامه با عنوان   " مقايسه اثر بخشي مشاوره راه حل محورومشاوره حمايتي مبتني برخوددلسوزي بركنترل رفتار...
۹۷/۰۹/۲۶
2018-12-17-04-42-35نشست تخصصی "در شهر چه می گذرد"  
۹۷/۰۹/۲۴
85789ویژه برنامه‌ هفته پژوهشی دانشکده علوم تربیتی و روان شناسی دانشگاه فردوسی مشهد آذر 1397 عنوان برنامه سخنرانان تاریخ و محل...
۹۷/۰۹/۰۳
2018-11-26-06-35-51جلسه پرسش و پاسخ با دانشجويان گروه اموزشی مطالعات برنامه درسی و حضور اعضاء محترم هيات علمي گروه در خصوص مسائل آموزشي و پژوهشي و فرهنگي در روز چهارشنبه 30...
۹۷/۰۸/۲۸
2018-11-19-07-46-09بنام خدا   اطلاعيه پلی کلینیک مشاوره و خدمات روان شناختی دانشکده علوم تربیتی و روان شناسی دانشگاه فردوسی مشهد   ما محرمان خلوت انسیم غم...
2018-12-19-05-05-52نشست علمی"مرزهاي در هم تنيده دانش" با حضور دکتر جواد صالحی فدردی  دوشنبه 26 آذر سالن شوراي 1 ساعت 12-14 برگزار...
2018-12-19-05-00-18نشست علمی " گستره نظري و عملي گروه مطالعات برنامه درسي در ايران و جهان"  با حضور دکتر مقصود امین خندقی  در سالن شوراي 1 روز دوشنبه 27 آذر ...
2018-12-19-10-44-57برگزاري «سومين كنفرانس ملي تحول و نوآوري سازماني با رويكرد الگوي اسلامي ايراني پيشرفت»،...
2018-11-20-10-12-36اولین پیش نشست تخصصی سومین همایش ملی نقش و جایگاه مادر در روز دو شنبه 28 ابان ماه 97 از ساعت 12 ظهر در تالار مولوی دانشکده علوم تربیتی و روان شناسی...
2018-11-19-07-54-49بسمه تعالی برنامه های گرامیداشت هفته کتاب و کتاب خوانی دانشکده علوم تربیتی و روان شناسی دانشگاه فردوسی مشهد از روز شنبه 26 آبان ماه 97 تا روز 4 شنبه سی...