1. اخبار
۹۸/۰۱/۲۸
2019-04-17-03-22-35خبر نامه آموزش عالی
۹۸/۰۱/۲۸
2019-04-17-03-10-53جلسه انتخاب دبير كل انجمن هاي علمي دانشكده علوم تربيتي و روان شناسي در روز سه شنبه ۲۷ فروردين ۹۸...
۹۸/۰۱/۲۷
4523455455454آغاز ثبت نام پذيرش بدون آزمون (استعداد درخشان) در مقطع دكتري در سال تحصيلي 99-1398  به استحضار مي رساند فرايند ثبت...
۹۸/۰۱/۲۷
2019-04-17-03-17-19جلسه هم انديشي هيات رئیسه دانشكده علوم تربيتي و روان شناسي شناسي دانشگاه فردوسي مشهد با خانم دكتر اخروي مدير...
۹۷/۱۲/۰۸
2019-02-27-06-21-30احتراماً بدينوسيله به استحضار مي رساند دانشگاه فردوسي مشهد ميزبان مسابقات قهرماني آمادگي جسماني بانوان و فوتسال آقايان (كاركنان و...
  1. نشست های علمی پژوهشی و کارگاه ها
۹۷/۱۲/۱۱
2018-09-09-04-29-56سومین همایش ملی جایگاه و نقش مادر در این دانشکده در حال برگزاری می باشد. اخبار این همایش به زودی در...
۹۷/۱۱/۱۶
1398سومین همایش ملی جامعه و تعلیم و تربیت با موضوع اخلاق، دانشگاه و جامعه در دهم اردیبهشت ماه 1398 در...
۹۷/۱۱/۰۹
2019-01-29-07-11-40کارگاه آموزشی بازی درمانی و تربیت بازی درمانگر 11 و 12 بهن ماه 97     _______________________________________________________________________ سمینار آموزشی سبکهای دلبستگی در روابط پیش...