1. اخبار
  2. نشست های علمی پژوهشی و کارگاه ها
۹۶/۰۸/۲۲
2017-11-13-06-26-37 جناب آقاي دكتر  رجبي  مشهدي رييس محترم دانشكده مهندسي     موضوع : در خصوص امكان كسب مهارت دانشجويان در دوره هاي...
۹۶/۰۸/۲۰
2017-11-11-10-48-31  به گزارش روابط عمومی دانشکده علوم تربیتی و روان شناسی دانشگاه فردوسی مشهد، جلسه شورای آموزشی دانشگاه فردوسی مشهد در روز یک شنبه 14 آبان ماه 96 راس...
۹۶/۰۸/۲۰
2017-11-11-10-44-21حمايت دفتر تحقيقات كاربردي فرماندهي انتظامي از طرح هاي تحقيقاتي در قالب كسر خدمت سربازي و جايگزين خدمت سربازي   نامه شماره 1932/1/2 مورخ 1396/07/11...
۹۶/۰۸/۰۲
2017-10-24-10-43-53ثبت پیشنهاده ، رساله و پایان نامه  
۹۶/۰۷/۲۳
2017-10-15-10-05-47انتخابات شورای صنفی دانشجویان   زمان 22 آبان    1396   زمان ثبت نام کاندیداها:    23 مهرماه  تا 3 آبان...
2017-11-15-08-18-57کارگاه آموزشی آشنایی با نرم افزار استرانگ
2017-11-12-10-22-20همایش هیجان ورای فکر
2017-11-12-10-20-56بررسی علل و پیامدهای روان شناختی یک رویداد تلخ
2017-11-12-10-19-04مدیریت دانش در دانشگاه ها از منظر جوامع دانش محور
2017-10-29-10-28-16سمینار دانشجویی: طراحی الگوی توسعه رهبری" تقابلی فراسوی مدیریت آب دوغ خیاری"