1. اخبار
۹۸/۰۲/۳۰
2019-05-21-06-13-55جناب آقای دکتر بهزادی به عنوان معاون آموزشی برگزیده دانشگاه از طرف معاون آموزشی دانشگاه فردوسی مشهد انتخاب و تقدیر...
۹۸/۰۲/۳۰
2019-05-21-06-04-36برگزاری کارگاه آموزشی با عنوان پارادایم های تضمین کیفیت آموزش در روز یک شنبه مورخه 29 اردیبهشت ماه 98 ساعت...
۹۸/۰۲/۳۰
2019-05-21-05-55-09برگزاری جلسه انتخاب دبیر شورای صنفی دانشکده علوم تربیتی و روان شناسی دانشگاه فردوسی مشهد در روز ۳ شنبه ۲۴...
۹۸/۰۲/۲۹
2019-05-21-06-01-50برگزاری سخنرانی علمی با عنوان فرزند پروری (چه چیزی نیست؟) در روز شنبه 28 اردیبهشت 98 ساعت 10 صبح سالن...
۹۸/۰۲/۲۴
2019-05-14-06-06-49جلسه شورای اموزشی و پژوهشی دانشکده علوم تربیتی و روان شناسی در روز سه شنبه مورخه 24 اردیبهشت نود و...
۹۸/۰۲/۲۴
2019-05-14-06-02-29برگزاری سومین جلسه بحث آزاد انگلیسی در روز دوشنبه ۲۳ اردیبهشت ۹۸ ساعت  ۱۲ سالن شورای شماره سه دانشکده علوم...
  1. نشست های علمی پژوهشی و کارگاه ها