اطلاعات تماس

اطلاعات تماس

مسئول وبگاه دانشکده

آدرس:
مشهد- میدان آزادی - پردیس دانشگاه فردوسی مشهد-دانشکده علوم تربیتی و روان شناسی-کد پستی 9177948991

تلفن: 38803600

فکس: 38807335

فرم تماس


سایر اطلاعات

سایر اطلاعات:

برای تماس با دانشکده از شماره تلفن  38803600  استفاده فرمایید.

شماره نمابر دانشکده :  38807335