آزمایشگاه علوم شناختی

 

علوم شناختی، مجموعه ای از رشته های میان رشته ای است که به مطالعه و بررسی هوش، ذهن و کارکردهای مغزی می پردازد.

علوم شناختی متشکل از رشته های فلسفه ذهن،هوش مصنوعی، زبان شناسی، انسان شناسی،علم اعصاب شناختی و روانشناسی شناختی می باشد.

پژوهشکده علوم شناختی دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه فردوسی مشهد، با بهره گیری از دانش اساتید هیات علمی متخصص در این زمینه از جمله جناب آقای دکتر علی غنایی، دکتر جواد صالحی فدردی، دکتر ایمان اله بیگدلی و دکتر علی مشهدی و همراهی انجمن علوم شناختی دانشگاه فردوسی و همچنین ابزارهای تشخیصی و درمانی تکنولوزیکال مانند دستگاه ثبت نوار مغزی کمی(QEEG)، دستگاه تحریک جمجمه ای مستقیم(TDCS)، دستگاه نوروفیدبک و همچنین آزمون های شناختی رایانه محور بین المللی نظیر IVA+،CANTAB،PEBEL،CAPITAN LOG و.. در تلاش برای مطالعه دقیق مغز و ساختارهای آن است تا از یافته های پژوهش های علمی آن در مداخلات بالینی و در جهت توانبخشی و درمان بهره بگیرد.