دانشکده علوم تربیتی و روان شناسی

 

 دانشكده علوم تربيتي و روان‌شناسي دانشگاه فردوسي مشهد به عنوان مهمترين و با سابقه‌ترين نهاد آموزش عالي در شرق كشور، به منظور تأمين نيروي انساني كارشناس، در زمينه‌ رشته های:

علوم‌تربيتي، روان‌شناسي و علم اطلاعات و دانش شناسی

ايجاد گرديده و تاكنون خدمات ارزنده‌اي در تأمين نيروي انساني متخصص مورد نياز كشور ارائه كرده است.  

 اين دانشكده هفتمين دانشكده دانشگاه فردوسي مشهد می باشد كه در تاريخ 25 مهرماه 1352 آغاز به كار نمود.  

 

هم اكنون 47 عضو هيأت علمي و 23 کارمند در جهت تعلیم و تربیت و خدمت به 1729 نفر دانشجو، شامل:

1238 دانشجوي كارشناسي،

424 نفر دانشجوي كارشناسي ارشد

و 67 نفر دانشجوي دكتري    

مشغول می باشند.

 

گروه های آموزشی دانشکده عبارتند از:

1- گروه روان شناسی

2- گروه روان شناسی مشاوره و تربیتی

3- گروه علم اطلاعات و دانش شناسی

4- گروه مبانی تعلیم و تربیت

5- گروه مدیریت آموزشی و توسعه منابع انسانی

6- گروه مطالعات برنامه درسی و آموزش