گروه مدیریت آموزشی و توسعه منابع انسانی دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه فردوسی مشهد به مناسبت هفته پژوهش و فناوری برگزار می کند:

 

سمینار علمی با موضوع:

"قلمروسازی و مفهوم آفرینی در علوم انسانی: روایت لغزش ها و رؤیاهای خیال انگیز نوشتن"

(نشستی پیرامون کتاب برای توسکای عزیزم)

 

سخنران: دکتر محمدرضا نیستانی (عضو هیئت علمی دانشگاه اصفهان)

زمان: چهارشنبه ۳ دی ماه ۱۳۹۹ ساعت ۱۶ الی ۱۸

لینک ورود به جلسه: http://vroom.um.ac.ir/wgmd

 

شرکت در نشست برای عموم دانشگاهیان گرامی آزاد و رایگان می باشد.

با توجه به اینکه این نشست پیرامون کتاب با عنوان "برای توسکای عزیزم" می باشد، از همه بزرگواران تقاضا می شود قبل از جلسه کتاب را مطالعه بفرمایند.

فایل PDF کتاب را از لینک های زیر دریافت نمایید.

قسمت اول      قسمت دوم    قسمت سوم     قسمت چهارم

 

 photo

 

با تشکر از همراهی شما