عضوهیئت علمی دانشکده علوم تربیتی گزینه پیشنهادی وزارت آموزش و پرورش:

 

دکتر حسین باغگلی متولد 1357 از مشهد، دارای دکترای علوم تربیتی در گرایش فلسفه تعلیم و تربیت از دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی و عضو هیئت علمی این دانشکده است.

باغگلی سابقه فعالیت های تربیتی در سطح بین المللی با رویکرد شبکه سازی فعالان آموزش و پرورش کشورهای دیگر را نیز در کارنامه دارد. برقراری ارتباط سازنده میان نقش آفرینان فضای تربیت بین الملل و مدارس اسلامی  در کشورهای مختلف، رئوس اقدامات وی در این حوزه را تشکیل می دهد.

باغگلی در سال 97 با اعتماد دکتر سید ابراهیم رئیسی، سکان مهم ترین بخش فعالیت های آستان قدس رضوی را برعهده گرفت. بنیاد فرهنگی آستان قدس رضوی که مدیریت مجموعه مدارس عام المنفعه امام رضا(ع) با 19 و بیش از 7 هزار دانش آموز را برعهده دارد، برقراری ارتباط سازنده میان نقش آفرینان فضای تربیت بین الملل و مدارس اسلامی در کشورهای مختلف رئوس اقدامات وی در این حوزه را تشکیل می دهد.