دفاع استاد گروه مبانی و تعلیم و تربیت دانشکده علوم تربیتی از وزارت دکتر باغگلی:

بسم الله الرحمن الرحیم
الهی مَاذَا وَجَدَ مَنْ فَقَدَكَ وَ مَاالَّذِي فَقَدَ مَنْ‌وَجَدَك
سلام و درود خدا بر همه کسانی که این یادداشت را ملاحظه می کنند. از آنجا که حدود بیست سال است که جناب آقای دکتر باغگلی را می شناسم، وظیفه خود می دانم توصیفی از ویژگی های ممتاز ایشان ارائه کنم. آقای دکتر باغگلی انسانی وارسته، مومن و پاک است و جز به مصالح کشور نمی اندیشد، به آموزش و پرورش تعلق خاطر دارد، در رشته فلسفه تعلیم و تربیت تحصیل و تحقیق کرده است، با ساختار، فرایند و دشواری های آموزش و پرورش آشناست، شخصیت جذاب و دوست داشتی دارد و در عین حال توان مدیریتی ایشان مثال زدنی است. هنر برقراری ارتباط ایشان با نقش آفرینان اصلی وزارت آموزش و پرورش و متخصصان حوزه و دانشگاه بی بدیل است. بنابراین دغدغه کسانی که نگران عدم همکاری افراد باتجربه با وزیر جوان هستند با حضور آقای دکتر باغگلی به کلی منتفی است. تردیدی نیست که در شرایط مساوی، تجربه مدیریتی در سطوح مختلف اهمیت دارد. ولی همانطور که استحضار دارید تکرار تجربیات گذشته بدون وارسی آن ها الزاما به خردمندی منتهی نمی شود. مدیر توانا باید توانایی استفاده از نیروهای متعهد، کاردان و صاحبنظر را داشته باشد. به نظر من آقای دکتر باغگلی از چنین قابلیتی به خوبی برخوردار است. اطمینان دارم او خود را وقف کشور می کند و خستگی ناپذیر برای بهسازی وضع آموزش و پرورش تلاش خواهد کرد. به علاوه به نظر من وزیر جوانِ جدید با ایده های نو، بهتر از کسانی که با روند متعارف آموزش و پرورش خو گرفته اند و به وضع موجود عادت کرده اند، می تواند شعارهای ریاست محترم جمهور را محقق سازد.
با تقدیم احترام
بختیار شعبانی ورکی