انتصاب معاون آموزش و فرهنگی دانشكده

 
kareshki

طی حکمی از سوی آقای دكتر كافی، رئیس دانشگاه فردوسی مشهد، آقای دكتر حسين كارشكي، دانشیار گروه آموزشی دانشکده علوم تربیتی و روان شناسی با حفظ وظایف آموزشی و پژوهشی به مدت دو سال در سمت معاون این دانشکده منصوب شد. در قسمتی از این حکم آمده است:

همكاري و همگرايي بيشتر بين گروههاي آموزشي و اعضاي هيأت علمي، آماده نمودن بستر مناسب براي پژوهش هاي نافع، بازنگري و به‌روز رساني رشته ها و دروس و پاسخ‌گويي به جامعه و به ويژه دانشجويان از جمله انتظاراتي است كه اميدوارم  در اولويت برنامه كاري خود قرار دهيد.

ریاست مرکز مشاوره دانشجویی دانشگاه فردوسی مشهد از سال 93 تاکنون از سوابق اجرایی دکتر کارشکی می باشد.