انتصاب آقای دکتر مجتبی کفاشان کاخکی

به سمت مسئول آموزش هاي عالي آزاد دانشكده علوم تربيتي و روان شناسي

 

 

afashan

       دکتر محمد رضا هاشمی معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه، طی حکمی دکتر مجتبی کفاشان کاخکی عضو هیات علمی دانشکده علوم تربیتی و روان شناسی را به سمت مسئول آموزش های عالی آزاد این دانشکده علوم تربیتی و روان شناسی منصوب کرد.

در این حکم آمده است: جنابعالی به مدت دو سال با حفظ سمت به عنوان مسئول آموزشهاي عالي آزاد دانشكده علوم تربيتي و روان‌شناسي منصوب ميشويد. اميد است با ياري خداوند متعال و همكاري ساير مديران و اعضاي هيات علمي، با در نظر گرفتن سند راهبردي دانشكده و دانشگاه در حوزه آموزش‌هاي عالي كاربردي، نسبت به شناسايي ظرفيتهاي كاربردي آن دانشكده وگسترش تعاملات با مراكز علمي، فرهنگي، اجتماعي و اقتصادي در جهت ارتقاي بيش از پيش فعاليتهاي آن مركز در راستاي رفع نيازهاي جامعه همت گماريد. در اين خصوص ضروري است با تلاش و جديت، وظايف تعيين شده را در سطح دانشكده و با هماهنگي با كالج دانشگاه به نحو احسن به انجام رسانيد.

     سرپرستی کتابخانه دانشکده علوم اداری و اقتصادی، مدیریت امور عمومی مرکز اطلاع رسانی و کتابخانه مرکزی، دبیر تدوین سند راهبردی دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دبیر اجرایی کمیته آموزش، پژوهش و فناوری رویداد مشهد 2017 در دانشگاه و مشاور اداری و مالی دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی از سوابق اجرایی دکتر مجتبی کفاشان کاخکی می باشد.