ردیف

نام کاربرگ

Word

PDF

 

اعلام موضوع پایان نامه ارشد

Word

PDF

 

گزارش دو ماهانه پیشرفت پایان نامه کارشناسی ارشد

Word

PDF

 

اعلام وضعیت تحصیلی دانشجویان کارشناسی ارشد

Word

PDF

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

اظهارنامه(مربوط به انتشار رساله -پايان نامه)

Word

PDF

 

اعلام موضوع رساله دکتری

Word

PDF

 

تقاضای ارزیابی جامع دکتری (با آزمون کتبی و شفاهی)

Word

PDF

 

تقاضای دفاع از پیشنهاده رساله دکتری

Word

PDF

 

تقاضای دفاع از رساله دکتری

Word

PDF

 

درخواست ارائه سمينار شش ماهه

Word

PDF

 

صورت جلسه پیش دفاع از رساله دکتری

Word

PDF

 

صورت جلسه دفاع از پیشنهاده رساله دکتری

Word

PDF

 

صورت جلسه دفاع از رساله دکتری

Word

PDF

 

صورتجلسه سمينار شش ماهه

Word

PDF

 

گزارش سه ماهه

Word

PDF

 

 

 

 

 

 راهنمای نگارش پروپوزال، کارشناسی ارشد و رساله های دکتری

 Word

PDF 

 

 راهنمای مختصر نگارش پایان نامه کارشناسی ارشد و رساله های دکتری

 Word

 PDF 

 

 

 

 

 

درخواست مجری-کاربرگ 1

Word

PDF

 

درخواست مجری-کاربرگ 2

Word

PDF

 

طرح دستیار پژوهشی

Word

PDF

 

آيين‌نامه‌ ارتقا - مصوب 1395

Word

PDF

 

شيوه نامه اجرايي ارتقا

Word

PDF

 

شیوه نامه ماده 1

Word

PDF

 

شیوه نامه ماده 2

Word

PDF

 

شیوه نامه ماده 3

Word

PDF

 

شناسنامه ارتقا - آموزشي

Word

PDF

 

شناسنامه ارتقا - پژوهشي

Word

PDF

 

كاربرگ درخواست تسهيلات شركت در همايش علمي معتبر خارج از كشور (ويژه دانشجويان دكتري)

Word

PDF

 

دستورالعمل اعطاي تسهيلات شركت در همايش علمي معتبر خارج از كشور (ويژه دانشجويان دكتري)

Word

PDF

 

دستورالعمل نحوه تعیین ظرفیت راهنمایی و مشاوره پایان نامه و رساله

Word

PDF

 

وام ویژه دكتري روزانه - مهر 1395

Word

PDF

 

 

 

 

 

 

 

 

 

شيوه نامه اجرايي نشست های علمی پژوهشی در دانشکده

Word

PDF

 

فهرست نشست های علمی پژوهشی-کاربرگ 1

Word

PDF

 

گردش کار نشست های علمی پژوهشی-کاربرگ 2

Word

PDF

 

دریافت اطلاعات شرکت کنندگان در نشست علمی – پژوهشی-کابرگ 3

Word

PDF

 

 

 

 

 مدیریت همکاری های بین المللی

 

كاربرگ فارسي دعوت از متخصصان خارجي جهت دعوت و صدور رواديد به ايران 

Word

PDF

 

كاربرگ انگليسي دعوت از متخصصان خارجي جهت دعوت و صدور رواديد به ايران

Word

PDF

 

درخواست مجوز هيات نظارت بر سفرهاي خارجي كاركنان دولت

Word

PDF

 

پرسش‌نامه درخواست رواديد تحصيلي

Word

PDF

 

پذيرش دانشجوي خارجي در دانشگاه

Word

PDF

 

پذيرش دانشجوي خارجي در دانشگاه

Word

PDF

 

تقاضاي حواله ارز حق عضويت، كتاب و مجله خارجي

Word

PDF

 

درخواست رايانه

Word

PDF

 

دعوت از متخصصان خارجي جهت صدور اقامت در ايران

Word

PDF

 

طرح هاي آيكارد

Word

PDF

 

طرح‌هاي آيسد

Word

PDF

 

پذيرش بين المللي پسادكتري و فرصت مطالعاتي IVSP

Web

 

 

پذيرش بين المللي پسادكتري و فرصت مطالعاتيIPDP

Web

 

 

پذيرش بين المللي پسادكتري و فرصت مطالعاتيISMP

Web

 

 

آیین نامه همکاری استادان و متخصصان بین المللی با دانشگاه

Word

PDF