ردیف

نام کاربرگ

Word

PDF

 

راهنمای نگارش

 

 

1

راهنمای نگارش پروپوزال، کارشناسی ارشد و رساله های دکتری

Word

PDF

2

راهنمای مختصر نگارش پایان نامه کارشناسی ارشد و رساله های دکتری

Word

PDF

 

 

 

 

 

 

 

 

 

دوره کارشناسی ارشد

 

 

1

اعلام موضوع پایان نامه ارشد

Word

PDF

2

گزارش دو ماهانه پیشرفت پایان نامه کارشناسی ارشد

Word

PDF

3

اعلام وضعیت تحصیلی دانشجویان کارشناسی ارشد

Word

PDF

4

مراحل تصويب پروپوزال كارشناسي ارشد

Word

PDF

5

فرم ارزیابی پروپوزال دانشجویان ارشد

Word

PDF

 

 

 

 

 

 

 

دوره دکتری

 

 

1

تقاضای ارزیابی جامع دکتری (با آزمون کتبی و شفاهی)

Word

PDF

2

دستورالعمل اجرایی ضوابط و مقررات پژوهشی دوره دکتری-نهایی

Word

PDF

3

دستورالعمل نمره دهی به دستاوردهای رساله دکتری-نهایی

Word

PDF

4

انتخاب استاد رهنما

Word

PDF

5

انتخاب موضوع

Word

PDF

6

درخواست دفاع پیشنهاده

Word

PDF

7

صورتجلسه پیشنهاده

Word

PDF

8

صورت جلسه پیش دفاع از رساله دکتری

Word

PDF

9

گزارش سه ماهه

Word

PDF

10

تاییدیه گزارش شفاهی

Word

PDF

11

اعتبارسنجی مقالات

Word

PDF

12

درخواست استفاده از فرصت

Word

PDF

13

مجوز دفاع

Word

PDF

14

ارزشیابی رساله

Word

PDF

15

صورتجلسه دفاع

Word

PDF

16

اظهارنامه(مربوط به انتشار رساله -پايان نامه)

Word

PDF

 17

شیوه نامه اجرایی فرصت تحقیقاتی کوتاه مدت در داخل و خارج کشور

Word

 PDF

 

 

 

 

 

درخواست مجری-کاربرگ 1

Word

PDF

 

درخواست مجری-کاربرگ 2

Word

PDF

 

طرح دستیار پژوهشی

Word

PDF

 

آيين‌نامه‌ ارتقا - مصوب 1395

Word

PDF

 

شيوه نامه اجرايي ارتقا

Word

PDF

 

شیوه نامه ارزشیابی

Word

PDF

 


 

 


 

 

شناسنامه ارتقا - آموزشي

Word

PDF

 

شناسنامه ارتقا - پژوهشي

Word

PDF

 

كاربرگ درخواست تسهيلات شركت در همايش علمي معتبر خارج از كشور (ويژه دانشجويان دكتري)

Word

PDF

 

دستورالعمل اعطاي تسهيلات شركت در همايش علمي معتبر خارج از كشور (ويژه دانشجويان دكتري)

Word

PDF

 

دستورالعمل نحوه تعیین ظرفیت راهنمایی و مشاوره پایان نامه و رساله

Word

PDF

 

وام ویژه دكتري روزانه - مهر 1395

Word

PDF

 

 

 

 

 

 

 

 

 

شيوه نامه اجرايي نشست های علمی پژوهشی در دانشکده

Word

PDF

 

فهرست نشست های علمی پژوهشی-کاربرگ 1

Word

PDF

 

گردش کار نشست های علمی پژوهشی-کاربرگ 2

Word

PDF

 

دریافت اطلاعات شرکت کنندگان در نشست علمی – پژوهشی-کابرگ 3

Word

PDF

 

 

 

 

مدیریت همکاری های بین المللی

 

كاربرگ فارسي دعوت از متخصصان خارجي جهت دعوت و صدور رواديد به ايران 

Word

PDF

 

كاربرگ انگليسي دعوت از متخصصان خارجي جهت دعوت و صدور رواديد به ايران

Word

PDF

 

درخواست مجوز هيات نظارت بر سفرهاي خارجي كاركنان دولت

Word

PDF

 

پرسش‌نامه درخواست رواديد تحصيلي

Word

PDF

 

پذيرش دانشجوي خارجي در دانشگاه

Word

PDF

 

پذيرش دانشجوي خارجي در دانشگاه

Word

PDF

 

تقاضاي حواله ارز حق عضويت، كتاب و مجله خارجي

Word

PDF

 

درخواست رايانه

Word

PDF

 

دعوت از متخصصان خارجي جهت صدور اقامت در ايران

Word

PDF

 

طرح هاي آيكارد

Word

PDF

 

طرح‌هاي آيسد

Word

PDF

 

پذيرش بين المللي پسادكتري و فرصت مطالعاتي IVSP

Web

 

 

پذيرش بين المللي پسادكتري و فرصت مطالعاتيIPDP

Web

 

 

پذيرش بين المللي پسادكتري و فرصت مطالعاتيISMP

Web

 

 

آیین نامه همکاری استادان و متخصصان بین المللی با دانشگاه

Word

PDF