رشته ها و مقاطع تحصیلی 

 

 

دوره كارشناسي

دوره كارشناسي با عنوان علوم‌تربيتي طبق برنامه درسی جدید مصوب آموزش عالی برگزار می گردد.

تعداد واحدهاي درسي اين دوره 140 واحد است.

سرفصل دروس علوم تربیتی

 


دوره كارشناسي ارشد

اين گروه در مقطع كارشناسي‌ارشد در رشته‌هاي زیر به آموزش نيروي متخصص مي‌پردازد.

 

دوره کارشناسی ارشد

ردیف

نام رشته

سرفصل دروس

برنامه ترمی

1

 

2

برنامه ریزی درسی

دانلود

دانلود

3

تحقیقات آموزشی

دانلود

دانلود

4

روان شناسی تربیتی

 دانلود

دانلود 

5

مدیریت آموزشی

 دانلود

دانلود 

 

 

دوره دكتري

در اين گروه دانشجويان دكتري در چهار گرايش زیر به تحصيل اشتغال دارند.

 

دوره دکتری

ردیف

نام رشته

سرفصل دروس

برنامه ترمی

1

برنامه ریزی درسی

دانلود

دانلود

2

روان شناسی تربیتی

دانلود

دانلود

3

مدیریت آموزشی

دانلود

دانلود

4

فلسفه تعلیم و تربیت

 

 

5