رشته ها و مقاطع تحصیلی

كارشناسي

دوره کارشناسی روان شناسی قبلا در گرایش های بالینی، عمومی و آموزش کودکان استثنائی ارائه می شد، ولی از سال 1394 براساس مصوبه جدید وزارت علوم، تحقیقات و فناوری دوره کارشناسی بدون گرایش دانشجو می پذیرد و آنان می بایست 138 واحد درسی را در یک دوره 8 ترمی بگذرانند.

 

كارشناسي ارشد

درحال حاضر رشته های روان‌شناسي باليني، روان‌شناسي عمومي، علوم شناختی- روان شناسی شناختی و روان‌شناسي مشاوره خانواده در مقطع کارشناسی ارشد دانشجو می پذیرند.

 

دکتری

دوره دكتري روان‌شناسي از مهرماه 1388 و دوره دکتری مشاوره از مهرماه 1394 در دانشکده دانشجو می پذیرند.

*******************

 

برنامه درسی مقاطع مختلف

 

كارشناسي ارشد روانشناسي باليني

كارشناسي ارشد روانشناسي عمومي

كارشناسي ارشد علوم شناختی

كارشناسي ارشد مشاوره خانواده