دفتر آموزش‎های عالی آزاد دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه فردوسی مشهد

 

دفتر آموزش‎های عالی آزاد دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه فردوسی مشهد، با برخورداری از دانش اعضای محترم هیئت علمی و اساتید مجرب در رشته‎های علوم تربیتی، روان­شناسی، علم اطلاعات و دانش­شناسی و اطلاع‎رسانی و تحقیقات آموزشی تاکنون موفق به برگزاری دوره‎ها، کارگاه‎ها و سمینارهای مختلفی در این زمینه‎ها شده است و اکنون طبق قوانین و آیین‎نامههای کالج دانشگاه فردوسی مشهد، آماده همکاری با صنایع، سازمان‎ها و نهادهای دولتی و غیردولتی در خصوص آموزش مدیران، کارکنان و خانواده‎های محترم ایشان می‎باشد.

این آموزش‎ها به منظور تامین اهداف زیر برگزار می‎شود:

1-کمک به ارتقای سطح دانش و فرهنگ جامعه

2-ایجاد زمینه مناسب برای افزایش دسترسی به آموزش عالی

3-تعمیم و توسعه آموزش عالی کاربردی و تخصصی

4-کاهش تقاضای اجتماعی برای ورود به آموزش عالی رسمی

5-ارائه آموزش‎های مداوم برای دانش‎آموختگان دانشگاه‎ها و مؤسسات آموزش عالی

 

آموزش عالی آزاد در قالب آموزش‎های زیر قابل ارائه است:

1-آموزش‎های حرفه‎ای و تخصصی مورد نیاز سازمان‎ها، نهادها و صنایع

2-بازآموزی و آموزش‎های تکمیلی برای دانش‎آموختگان

3-آموزش‎های تکمیلی برای دانشجویان

4-آموزش‎های ضمن خدمت مدیران و کارکنان سازمان‎های دولتی و غیردولتی

6-آموزش‎های عمومی شهر و شهروند

 

مدرک اعطایی آموزش‎های عالی آزاد:

به دانش‎پذیرانی که موفق به گذراندن آموزش‎های ارائه شده بشوند، از سوی کالج دانشگاه فردوسی مشهد گواهینامه دوره آموزش عالی آزاد و یا گواهی شرکت در کارگاه یا سمینار آموزشی اعطا خواهد شد

 

رئیس دفتر: خانم دکتر مریم بردبار

کارشناس ارشد دفتر: خانم زهره فرهادنیا

تلفن: 38803619

آدرس : مشهد- میدان آزادی- پردیس دانشگاه فردوسی مشهد- دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دفتر آموزش­های عالی آزاد دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی- اتاق 121

 آدرس کانال دفتر آموزش عالی دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی:

@college-epl-fum