آماده سازی ساختمان مراکز رشد و فناوری و هسته های پژوهشی دانشکده همراه با آزمایشگاه علوم شناختی برای افتتاح در ساعت 12 روز 23 آذر1395


 

همزمان با هفته پژوهش ساختمان مراکز رشد و فناوری و هسته های پژوهشی با آزمایشگاه علوم شناختی در دانشکده علوم تربیتی و روان شناسی  افتتاح شد.

بنا به گزارش خبرنگار روابط عمومی دانشگاه فردوسی مشه  مستقر در دانشکده علکم تربیتی و روان شناسی ظهر امروز سه شنبه 23 آذر ساختمان مراکز زشد و هسته های پژوهشی و آزمایشگاه علوم شناختی با حضور آقای دکتر سید امیر امین یزدی  ریس دانشکده و  معاونان و مدیران گروهها و همراهی اساتید و دانشجویان روان شناسی افتتاح شد.

 این ساختمان  طی سه ماه برنامه ریزی و فعالیت معاونت پژوهشی و مدیریت دفتر ارتباط علمی دانشکده سرانجام افتتاح شد. حمایت معاونت پژوهشی دانشگاه و همراهی ارزنده مدیریت مرکز رشد و فناوری دانشگاه فردوسی مشهد و همکارانشان در اجرایی شدن این مهم نقش بسزایی داشته است.

 

 

 

 

photo-11

 

photo 10