جلسه سخنرانی بیاییم با هم طلاق را شکست دهیم در دانشکده علوم تربیتی و روان شناسی

 

بنا به گزارش خبرنگار روابط عمومی دانشگاه فردوسی مشهد میتقر در دانشکده علوم تربیتی و روان شناسی دانشگاه فردوسی مشهد جلسه سخنرانی بیاییم با هم طلاق را شکست دهیم به مناسبت هفته پژوهش با ارایه جذاب و عالی آقای دکتر کیمیایی عضو هیات علمی گروه روان شناسی دانشگاه فردوسی مشهد ساعت 12 در سالن شورای شماره یک دانشکده با استقبال فراوان دانشجویان برگزار شد .