تفاهم نامه همکاری میان دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه فردوسی مشهد و مرکز پژوهشهای شورای اسلامی شهر مشهد


بنا به گزارش خبرنگار روابط عمومی دانشگاه حاضر در جلسه شنبه 2 بهمن 1395 با حضور دکتر علی مشهدی معاون پژوهش و فناوری دانشکده علوم تربیتی و روان شناسی دانشگاه فردوسی مشهد و هیات همراه ( غلامحسین نوعی مدیر دفتر ارتباط علمی دانشکده، سید محمد بینش مسول روابط عمومی دانشکده) در مرکز پژوهش های شورای اسلامی شهر مشهد و پس از یک جلسه مشترک با دکتر هادی اعظمی و همکاران محترمشان در مرکز پژوهش ها، تفاهم نامه همکاری در قالب های علمی تحقیقاتی و آموزشی به امضاء دو طرف رسید.
لازم به یادآدری می باشد مقدمات این مهم توسط دفتر ارتباط علمی دانشکده علوم تربیتی و روان شناسی و کارشناسان محترم مرکز در مهرماه با برگزاری یک جلسه هم اندیشی در دانشکده منعقد شد و مقرر گردید پیرو جلسه مذکور تفاهم نامه همکاری میان دو مجموعه به امضاء برسد که خوشبختانه این مهم روز شنبه 2 بهمن ماه ساعت 10 اتفاق افتاد.

photo 9

 

photo 2017-02-05 09-13-45