نشست علمی مدیرگروه علوم تربیتی با دانشجویان کارشناسی ارشد،  زمان: سه شنبه 19 بهمن، ساعت 12 الی 14

مکان: دانشکده علوم تربیتی ، سالن شورای 1

 

photo 2017-02-06 13-59-25