photo 2017-02-14 12-55-55 

بنا به گزارش خبرنگار روابط عمومی دانشگاه فردوسی مشهد جلسه سخنرانی علمی آقای دکتر رالف لینگن از کشور آلمان با موضوع بررسی نظام آموزشی آلمان و بهسازی منابع انسانی صبح امروز دوشنبه 18 بهمن ساعت 10 در دانشکده علوم تربیتی و روان شناسی دانشگاه فردوسی مشهد برگزار شد.

این نشست علمی که با استقبال استادان و دانشجویان تحصیلات تکمیلی رشته مدیریت آموزشی و سایر علاقه مندان به حوزه مطالعات آموزش و پروش مواجه شده بود در محل اتاق شورای شماره یک دانشکده برگزار شد.

دانشگاه فردوسی مشهد و موسسه یاران با همکاری مدیریت دانشکده برگزار کنندگان این جلسه ارزشمند علمی بودند.

آقای دکتر رالف لینگن زبان فارسی را به شیوایی و شیرینی خاصی صحبت می کردند که مورد توجه حاضران در جلسه قرار گرفت.