. کلنیک روانشناسی دانشگاه فردوسی برای دانشجویان خود برگزار میکند:

 

آموزش گروهی کنترل نگرانی و مبارزه با تفکرات غیرمنطقی

 

. کاملا رایگان

-اگر دیگران یا بیشتر مسائل شما را دچار نگرانی و بلاتکلیفی میکند
- اگر قادر به کنترل نگرانی خود نیستید
-اگر نسبت به حل مسائل دچار بلاتکلیفی میشوید
-اگر از مسائل به سرعت ناامید و ناراحت میشوید
- اگر ارتباطتان با ديگران به سرعت دچار مشكل ميشود
در این طرح درمانی، با ما همراه شوید
شروع دوره: نیمه بهمن ماه
درمانگر: ارمغان قبادی
دانشجوی کارشناسی ارشد روانشناسی

 

زیر نظر اساتید:

دکتر امین یزدی
دکتر کارشکی


ظرفیت محدود است و اولویت با کسانی خواهد بود که زودتر پذیرش شده باشند


جهت هماهنگی به این شماره پیامک دهید یا تماس بگیرید.


( يا در تلگرام)
۰۹۲۱۲۹۲۴۵۳۲