بنا به گزارش خبرنگار روابط عمومی دانشگاه فردوسی مشهد مستقر در دانشکده علوم تربیتی و روان شناسی، نشست علمی به مناسبت هفته آگاهی از مغز توسط انجمن علمی علوم شناختی و همکاری معاونت پژوهش و فناوزی دانشکده با حضور دکتر محمد رضا نصیری متخصص ژنتیک و عضو هیات علمی دانشگاه فردوسی مشهد و آقای داوود رحیمی دانشجوی کارشنلسی ارشد رشته شناختی دانشگاه فردوسی مشهد ظهر روز سه شنبه 10 اسفند 1395 در تالار شماره دانشکده علوم تربیتی و روان شناسی برگزار شد.

مطالعات ژنتیکی و بیان ژن ها در اختلالات رفتاری عنوان سخنرانی آقای دکتر محمد رضا نصیری در این نشست علمی بود. همچنین آقای داوود رحیمی به مکانیزم اثر نرونی تحریک جریان مستقیم فراجمجمه یی (tdcs) و کاربرد آن در بهبود میگرن پرداخت.

این نشست علمی با استقبال خوب دانشجویان علاقه مند حوزه مطالعات علوم شناختی مواجه شد.

 

photo 2017-03-01 07-49-46

 

photo 2017-03-01 07-50-59

 

photo 2017-03-01 07-52-48