به نام خدا

 

جلسه دفاع از پایان نامه با عنوان

 

"  نقش تعارض هاي زناشويي در پيش بيني طلاق عاطفي با ميانجي گري استفاده از رسانه هاي اجتماعي آنلاين"

 

ارائه دهنده :

خانم  شراره صفر پور

رشته تحصيلي : روانشناسي عمومي

 

تاريخ جلسه دفاعيه :       مورخ 95/12/15 ساعت – 12.00

کلاس 104

استاد راهنما

دكتر اصغري ابراهيم آباد

روان شناسی

استاد مشاور

دكتر كيميايي 

مشاوره

استاد داور

دكتر مشهدي 

روان شناسی

نماينده تحصيلات تكميلي دانشگاه

دكترآقا محمديان شعرباف

روان شناسی