آقای دکتر ایمان الله بیگدلی عضو هیئت علمی گروه روان شناسی دانشکده، به مرتبه استادی ارتقاء یافتند. ما همکاران ایشان در دانشکده به این مناسبت به ایشان تبریک عرض نموده و از خداوند متعال برای ایشان موفقیت و سلامتی آرزو می نماییم.

 bigdeli