مراسم نوروزی همکاران دانشکده علوم تربیتی و روان شناسی دانشگاه فردوسی مشهد صبح امروز دوشنبه 14 فروردین 1396 ساعت 9:30 در محل سالن شورای دانشکده برگزار شد.

Bahar-9

 

Bahar-10