نشست علمی :

رویکردی انتقادی به ماهیت پژوهش علمی در روان شناسی

 

سخنران: دکتر بختیار شعبانی ورکی، استاد فلسفه تعلیم و تربیت دانشگاه فردوسی مشهد

 

مکان : سالن شورای شماره 2 دانشکده علوم تربیتی

زمان : دوشنبه 4 اردیبهشت 96  ساعت 11.45

 

shabani