به مناسب هفته آموزش و طرح زکات علم، انجمن علمی دانشکده علوم تربیتی با همکاری معاونت محترم آموزشی دانشکده برگزار می کند.

 

سخنرانی علمی :

مقاله نویسی به زبان ساده در حوزه علوم انسانی و اجتماعی

 

سخنران: دکتر رحمت الله فتاحی، استاد علم اطلاعات و دانش شناسی دانشگاه فردوسی مشهد

 

مکان : سالن شورای شماره یک دانشکده 

زمان : یکشنبه 3 اردیبهشت 1396  ساعت 16  تا  19

 

جهت ثبت نام به دفتر انجمن علمی دانشکده مراجعه نمایید.

یا با شماره تلفن زیر تماس بگیرید:  09150596535