به نام خدا

 

جلسه دفاع از پایان نامه با عنوان

 

"  وضعيت فرآيند انتقال آموخته هاي درس روش تحقيق بر فعاليت هاي پژوهشي و نقش عوامل موثر بر پيش بيني آن در قالب مدل انتقالي حالتون"

 

ارائه دهنده :

آقاي مصطفي شجيعي

رشته تحصيلي : تحقيقات آموزشي

 

تاريخ جلسه دفاعيه :       مورخ 96/3/6 ساعت – 10.00

کلاس 104

استاد راهنما

دكتر كرمي

مدیریت آموزشی

استاد مشاور

دكترمهرام

برنامه ريزي درسي

استاد داور

دكتركارشكي

روانشناسي تربيتي

نماينده تحصيلات تكميلي دانشگاه

دكترجاويدي

روان شناسی