اطلاعیه مهم

 

زمان مصاحبه داوطلبان دکتری روان شناسی و مشاوره  97-96

 

 

 

باتبریک ماه مبارک رمضان و آرزوی قبولی طاعات، به اطلاع داوطلبان دکتری روان شناسی و مشاوره پذیرفته شده برای مصاحبه می رساند :

 

رشته مشاوره :

مصاحبه و آزمون کتبی در ساعت 8 تا 10صبح مورخ  چهارشنبه   96/4/7

 

رشته روان شناسی :

 

مصاحبه و آزمون کتبی در ساعت 8 تا 10صبح مورخ    پنجشنبه   96/4/8

 


ضمنا فقط افرادی که در آزمون کتبی شرکت کرده اند می توانند در مصاحبه شرکت نمایند.

 

گروه روان شناسی