آئین نامه پرداخت وام ویژه دانشجویان دکتری

 

برای دریافت فایل متن آئین نامه کلیک کنید

 

بخش نامه جدید وام دانشجویان دکتری به شرح زیر می باشد:

  باستحضار مي رساند، بخشنامه جديد اعطاي وام ويژه دانشجويان دكتري روزانه براي 6 ماهه اول سال 1396 جهت اعلام به دانشجويان ذينفع به پشرح زیر اعلام می گردد..

1- مبلغ وام ماهيانه از 6/500/000 ريال به 7/000/000 ريال افزايش يافته است.

2- پرداخت وام از بانك تجارت به بانك توسعه تعاون تغيير كرده است.

3- اين وام بصورت 12 ماه در سال پرداخت و به صورت هر 6 ماه يك بار ليست متقاضيان به صندوق ارسال مي شود..

4- ضمانت نامه وام توسط بانك توسعه تعاون از دانشجو اخذ خواهد شد..

5- فرم هاي جديد وام ويژه دكتري ( 1 و 2 ) توسط دانشجو تكميل و تحويل اداره رفاه دانشجويان خواهد شد.

6- مهلت درخواست دانشجويان متقاضي حداكثر تاپايان خرداد ماه جاري است.