به نام خدا

 

جلسه دفاع از پایان نامه با عنوان

 

"  بررسي نقش مزاج مركب براساس طب سنتي در پيش بيني افسردگي خشم اضطراب و عملكرد اجتماعي"

 

ارائه دهنده :

خانم زهرا دانش

رشته تحصيلي : مشاوره خانواده

 

تاريخ جلسه دفاعيه :       مورخ 96/4/ 17   ساعت – 12.00

کلاس 104

استاد راهنما

دكتركيميايي    

مشاوره

استاد مشاور

دكتركارشكي  

روان شناسی تربیتی

استاد داور

دكتر امين يزدي   

روان شناسی تربیتی

نماينده تحصيلات تكميلي دانشگاه

دكترعبد خدايي    

روان شناسی تربیتی