کارگاه نورومارکتینگ با حضور جناب آقای پروفسور علی گرجی ساعت ۱۷، سه شنبه ۳۱ مرداد ماه ۱۳۹۶ در دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی آغاز شد.
 

در ابتدا آقای گلثومیان، نایب دبیر انجمن علمی علوم شناختی ضمن خوش آمد گویی و معرفی برنامه های انجمن علمی در سال گذشته، به معرفی اعضا و برنامه های آتی انجمن پرداختند.

سخنرانی جناب آقای پروفسور علی گرجی با مقدمه ای از نحوه ی خرید های کلاسیک و جدید و همچنین تاریخچه و نورومارکتینگ و پژوهش های اولیه آن آغاز شد.

سپس توضیحی مختصر در مورد مغز جدید، مغز میانی و مغز خزنده ارائه دادند در ادامه شش محرک را در ارتباط با مغز خزنده معرفی کرده و برای هر کدام مثال ها و نمونه تبلیغاتی که از هر یک از این موارد استفاده شده را توضیح دادند.

پس از استراحت و پذیرایی، در ادامه پروفسور گرجی به بیان مناطق و مدارهای عصبی مرتبط مانند ، DLPFC, inferior frontal gyrus, hippocampus

پرداختند.

در پایان ضمن مقایسه و بیان تاثیر برند در تصمیمات تکنیک ها و ابزارهای مرتبط با نورومارکتینگ از جمله

PET, FMRI, EEG, MEG, SST, TMS, Eye Tracking , Facial Coding,...

نمونه کارهای استفاده شده از این ابزارها را معرفی کردند.

میهمانان ویژه ی این کارگاه:

جناب آقای دکتر سحاب نگاه (عضو هیات علمی دپارتمان علوم اعصاب دانشکده علوم پزشکی مشهد)

جناب آقای دکتر بیگدلی(مشاور انجمن علمی علوم شناختی، و عضو ستاد توسعه علوم شناختی)، جناب آقای دکتر صالحی فدردی( عضو ستاد توسعه علوم شناختی) و آقای دکتر مشهدی( معاونت پژوهشی دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی) و خانم دکتر کاظمی (استاد و مدیر گروه روانشناسی دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی) بودند.

از اساتید عزیز که با حضور و حمایت هایشان مارا در برگزاری کارگاه مساعدت نمودند کمال تشکر را داریم.

asdadasd

 

photo 2017-09-02 12-31-38