دو نفر از دانشجویان دانشکده به نام های خانم الهام رفعی طرقبه و  خانم ریحانه شوقی رتبه اول و دوم المپیاد علوم تربیتی در سطح کشور در سال 96  را کسب نمودند. به ایشان تبریک می گوییم.