برگزاري اولين نمايشگاه اختصاصي برندهاي برتر صنعت غذا، شيريني و خوراكي‌ها كه از تاريخ 22 الي 24 آذر ماه سال جاري در هتل هما 1 مشهد

2