به نام خدا

 

جلسه دفاع از پایان نامه با عنوان

 

" بررسي تطبيقي گرايش هاي موضوعي پايان نامه ها در رساله هاي دوره تحصيلات تكميلي رشته مطالعات برنامه درسي در جمهوري اسلامي ايران و ايالات متحده امريكا "

 

ارائه دهنده :

خانم سولماز خسروي

رشته تحصيلي : برنامه ريزي درسي

 

تاريخ جلسه دفاعيه :       مورخ 96/9/26   ساعت – 8.00

 

استاد راهنما

دكتر جعفري ثاني

برنامه ريزي درسي

استاد مشاور

دكتر مهرام

برنامه ريزي درسي

استاد داور

دكترسعيدي رضواني

برنامه ريزي درسي

نماينده تحصيلات تكميلي دانشگاه

دكتر قنديلي  

برنامه ريزي درسي