به نام خدا

 

جلسه دفاع از پایان نامه با عنوان

 

"  نقش شبكه هاي اجتماعي بر پيش بيني دلزدگي زناشويي باميانجيگري تعهد ديني "

 

ارائه دهنده :

خانم جلاله غفاري راد

رشته تحصيلي : روانشناسي عمومی

 

تاريخ جلسه دفاعيه :       مورخ 96/10/5    ساعت – 13.30

 

استاد راهنما

دكتر آقامحمديان

روان شناسی

استاد مشاور

دكترمعيني زاده

روانشناسي بالینی

استاد داور

دكترطالبيان شريف

روانشناسي بالینی

نماينده تحصيلات تكميلي دانشگاه

دكتربيگدلي    

روان شناسی