دیدار صمیمانه اعضای هیات علمی دانشکده علوم تربیتی و روان شناسی با جناب آقای دکتر کافی رییس محترم دانشگاه فردوسی مشهد

این جلسه صمیمانه از ساعت 10 و نیم صبح رو 3شنبه 10 بهمن در محل سالن شورای شماره یک دانشکده علوم تربیتی و روان شناسی برپا شد.

Kafi-1

 

Kafi-2

 

Kafi-3