به نام خدا

 

جلسه دفاع از پایان نامه با عنوان

 

"  امكان سنجي ارائه خدمات موثر بر توسعه اقتصادي در كتابخانه هاي عمومي شهر مشهد از ديدگاه كتابداران و مديران "

 

ارائه دهنده :

خانم شيما عطائي ظاهر

رشته تحصيلي : علم اطلاعات و دانش شناسي

 

تاريخ جلسه دفاعيه :       مورخ 96/11/28    ساعت – 11.00

 

استاد راهنما

دكتر تجعفري

علم اطلاعات و دانش شناسي

استاد مشاور

دكتر صنعت جو

علم اطلاعات و دانش شناسي

 

دكتر شريف

علم اطلاعات و دانش شناسي

استاد داور

دكتر كفاشان

علم اطلاعات و دانش شناسي

 

 

 

نماينده تحصيلات تكميلي دانشگاه

دكتر دياني  

علم اطلاعات و دانش شناسي