به نام خدا

 

جلسه دفاع از پایان نامه با عنوان

 

" تدوين و اجراي پروتكل كنترل خودارضايي با تاكيد بر رويكرد اسلامي “ تك آزمودني"

 

ارائه دهنده :

خانم فاطمه آذربادكان

رشته تحصيلي : مشاوره خانواده

 

تاريخ جلسه دفاعيه :       مورخ 96/12/19    ساعت – 12.00

 

استاد راهنما

دكترآقامحمديان

روان شناسی

استاد مشاور

دكتر عبدخدایی

روان شناسی تربیتی

 

 

 

استاد داور

دكتر معینی زاده

روان شناسی بالینی

 

 

 

نماينده تحصيلات تكميلي دانشگاه

دكتر امين يزدي

روان شناسی تربیتی