به نام خدا

 

جلسه دفاع از پایان نامه با عنوان

 

" اثربخشي زوج درماني شناختي – رفتاري براساس رويكرد برودر بر افزايش رضايت زناشويي و سلامت روان ، كاهش ميل به طلاق و بهبود سبك هاي مقابله اي در زنان در آستانه طلاق"

 

ارائه دهنده :

خانم فرزانه رحماني

رشته تحصيلي : روانشناسي باليني

 

تاريخ جلسه دفاعيه :       مورخ 96/12/20    ساعت – 12.15

 

استاد راهنما

دكتر سپهري

روان شناسی

استاد مشاور

دكتر مشهدی

روان شناسی

 

 

 

استاد داور

دكتر عبدخدایی

روان شناسی تربیتی

 

 

 

نماينده تحصيلات تكميلي دانشگاه

دكتر كيميايي

مشاوره