پیام تبریک جناب آقای دکتر حسین کارشکی رییس محترم دانشکده علوم تربیتی و روان شناسی دانشگاه فردوسی مشهد به مناسبت انتصاب سرکار خانم دکتر مهری پریرخ.
بدينوسيله بر خويش فرض مي دانم از طرف خود و كليه همكاران گرامي، انتصاب شايسته و مدبرانه سركارخانم دكتر پريرخ را به عنوان عضو هيأت امناي كتابخانه‌هاي عمومي كشور صميمانه تبريك عرض نمايم. بي شك انتصاب مسرت بخش ايشان در منصب جديد، نويد بخش افزايش فضاي دانش و بينش در مجموعه كتابخانه هاي عمومي كشور خواهد بود . ازدرگاه ايزد منان عزت و سربلندي براي سركار خانم دكتر پريرخ مسالت دارم.