به نام خدا

 

جلسه دفاع از پایان نامه با عنوان

 

" گفتمان سازي آموزه هاي انقلاب اسلامي در برنامه هاي درسي آموزش و پرورش جمهوري اسلامي ايران : چيستي ، مدل و روش ها "

 

ارائه دهنده :

خانم حميده پاك مهر

رشته تحصيلي : برنامه ريزي درسي

 

تاريخ جلسه دفاعيه :       مورخ 97/1/29    ساعت – 10.00

 

استاد راهنما

دكترامين خندقي  

برنامه ریزی درسی

استاد مشاور

دكتر قنديلي

برنامه ریزی درسی

 

دكتر سعيدي رضواني

برنامه ریزی درسی

استاد داور

دكتر جعفري ثاني

برنامه ریزی درسی  

 

دكتر رحمت الله مرزوقي

برنامه ریزی درسی

نماينده تحصيلات تكميلي دانشگاه

دكتر غفاري

فلسفه تعلیم و تربیت