نشست علمی با عنوان آشنایی با مفاهیم زوج درمانی اشتراک محور.

ارایه دهنده جناب آقای دکتر سیدعلی کیمیایی عضو هیات علمی گروه علوم تربیتی دانشگاه فردوسی مشهد

 

این نشست تخصصی در روز شنبه مورخه 29 اردیبهشت ماه 97 از ساعت 12 ظهر در تالار مولوی دانشکده علوم تربیتی و روان شناسی با همکاری انجمن علمی روان شناسی و دانشکده علوم تربیتی و روان شناسی دانشگاه فردوسی مشهد برپا شد.

 

97-2-29

 

97-230