روز اول امتحانات یک شنبه 27/3/97

 

نام درس   (مقطع کارشناسی)

تعداد

استاد

تاريخ   ----     روز ----- ساعت

مكان

مباحث اساسی در روان شناسی 2

73

محمدجواد اصغری

27/3/97 – یک شنبه – 8صبح

آمفی تئاتر

الگوها و روش های تدریس

41

حسین جعفری ثانی

27/3/97 – یک شنبه – 8صبح

219

الگوها و روش های تدریس

48

مرتضی کرمی

27/3/97 – یک شنبه – 8صبح

135-136

مبانی ارتباط شناسی

37

محسن نوکاریزی

27/3/97 – یک شنبه – 8صبح

133

آسیب شناسی روانی 2

122

حمید صالح پور

27/3/96 – یک شنبه – 10صبح

آمفی تئاتر-134-133

آموزش سواد اطلاعاتی

23

حسن بهزادی

27/3/96 – یک شنبه – 10صبح

135

آموزش و پرورش عقب ماندگان ذهنی -2

40

سکینه سلطانی

27/3/96 – یک شنبه – 10صبح

219

متون روانشناسی به زبانهای خارجی -1

21

کاظم ذبیح اللهی

27/3/96 – یک شنبه – 10صبح

136

روان شناسی شخصیت

39

نسرین رفائی سعیدی

27/3/96 – یک شنبه – 12صبح

133

روان شناسی شخصیت

50

پریسا غفوریان

27/3/96 – یک شنبه – 12صبح

آمفی تئاتر

روان شناسی شخصیت

43

نرگس گودرزی

27/3/96 – یک شنبه – 12صبح

219

تفسیر موضوعی قرآن

145

مشائی

27/3/96 – یک شنبه – 14

آمفی تئاتر-133-134

روانشناسی تدریس به کودکان ناشنوا

36

رحیم شالیان

27/3/96 – یک شنبه – 14

236

بهداشت و تغذیه مادر و کودک

38

پروانه سنائی

27/3/96 – یک شنبه – 14

219

تاریخ امامت

97

محبوبه فرخنده زاده

27/3/96 – یک شنبه – 16

آمفی تئاتر-134

تاریخ امامت

49

طاهره رحیم پور ازغدی

27/3/96 – یک شنبه – 16

136-135

نام درس (مقطع ارشد)

تعداد

استاد

تاريخ   ----     روز ----- ساعت

مكان

مکتبهای فلسفی آراء تربیتی

8

طاهره جاویدی

27/3/97 – یک شنبه – 8 صبح

222

فلسفه علم و روش شناسی                

7

شعبانی ورکی

27/3/97 – یک شنبه – 8 صبح

 

انگیزش در آموزش

11

حسین کارشکی

27/3/97 – یک شنبه – 10صبح

223

نام درس (مقطع دکتری)

تعداد

استاد

تاريخ   ----     روز ----- ساعت

مكان

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

روز دوم امتحانات دوشنبه 28/3/97

 

نام درس   (مقطع کارشناسی)

تعداد

استاد

تاريخ   ----     روز ----- ساعت

مكان

متون روان شناسی به انگلیسی 1

89

مجید معینی زاده

28/3/97- دوشنبه – 8 صبح

آمفی تئاتر

ساختمان و تجهیزات کتابخانه ها و مراکز ...

32

حسن بهزادی

28/3/97- دوشنبه – 8 صبح

133

متون تخصصی انگلیسی (3)

29

محسن نوکاریزی

28/3/97- دوشنبه – 8 صبح

137

روانشناسی عقب ماندگیهای ذهنی

38

سکینه سلطانی

28/3/97- دوشنبه – 8 صبح

219

نظارت و راهنمائی تعلیماتی

38

داود قرونه

28/3/97- دوشنبه – 8 صبح

236

روان سنجی

126

زهرا خوشنویسان

28/3/97- دوشنبه – 12

آمفی تئاتر-133-134

مکتب های فلسفی و نظریه های تربیتی

45

حسین باغگلی

28/3/97- دوشنبه – 12

219

مکتب های فلسفی و نظریه های تربیتی

40

معصومه کیانی

28/3/97- دوشنبه – 12

236

روانشناسی مشاوره و راهنمائی

42

نرگس گودرزی

28/3/97- دوشنبه – 14

219

تفاوتهای فردی کودکان

22

سید محسن اصغری

28/3/97- دوشنبه – 14

238

نام درس   (مقطع ارشد)

تعداد

استاد

تاريخ   ----     روز ----- ساعت

مكان

مدیریت دانش

7

رضوان حسین قلی زاده

28/3/97- دوشنبه – 8 صبح

222

ذخیره و بازیابی اطلاعات

7

صنعت جو

28/3/97- دوشنبه – 8 صبح

223

رفتار درمانی

22

علی مشهدی

28/3/97- دوشنبه – 10صبح

222

نظریه هاوروشهای مشاوره گروهی

13

سیدمحسن فاطمی

28/3/97- دوشنبه – 10صبح

224

نام درس   (مقطع دکتری)

تعداد

استاد

تاريخ   ----     روز ----- ساعت

مكان

انسان شناسی در اسلام

7

ابوالفضل غفاری

28/3/97- دوشنبه – 8 صبح

224

 

روز سوم امتحانات سه شنبه 29/3/97

 

نام درس   (مقطع کارشناسی)

تعداد

استاد

تاريخ   ----     روز ----- ساعت

مكان

آمار استنباطی

40

معصومه صادقی

29/3/97 – سه شنبه – 8 صبح

236

آمار استنباطی

57

طاهره علوی

29/3/97 – سه شنبه – 8 صبح

آمفی تئاتر

متون اختصاصی انگلیسی 1

35

معصومه تجعفری

29/3/97 – سه شنبه – 8 صبح

134

مدیریت مراکز پیش دبستانی و دبستانی

50

سمیه ابراهیمی

29/3/97 – سه شنبه – 8 صبح

135-136

آموزه های روان شناختی در قرآن و حدیث

92

زهرا حسین زاده ملکی

29/3/97 – سه شنبه – 10 صبح

آمفی تئاتر- 133

آموزه های روان شناختی در قرآن و حدیث

15

سیده سلیل ضیائی

29/3/97 – سه شنبه – 10 صبح

135

مبانی راهنمایی و مشاوره

43

حسین باقری

29/3/97 – سه شنبه – 10 صبح

219

مبانی راهنمایی و مشاوره

42

محمدرضا دری

29/3/97 – سه شنبه – 10 صبح

243-244

متون اختصاصی انگلیسی 2

30

معصومه تجعفری

29/3/97 – سه شنبه – 10 صبح

134

بازاریابی خدمات اطلاعاتی

26

مجتبی کفاشان کاخکی

29/3/97 – سه شنبه – 10 صبح

137

انگیزش و هیجان

83

سیده مریم مشیریان

29/3/97 – سه شنبه – 12

آمفی تئاتر

انگیزش و هیجان

46

راضیه حافظ شعرباف

29/3/97 – سه شنبه – 12

219

مقدمات مدیریت آموزشی

37

رقیه فاضل

29/3/97 – سه شنبه – 12

133

انقلاب اسلامی ایران

96

سیده معصومه حسینی

29/3/97 – سه شنبه – 14

آمفی تئاتر- 133

انقلاب اسلامی ایران

42

محمد رضا جواهری

29/3/97 – سه شنبه – 14

134

اختلالات تکلم و گفتاردرمانی

40

سوسن رحیمی

29/3/97 – سه شنبه – 14

219

روشهای بازپروری حرفه ای

36

عبدالحسین تفضلی

29/3/97 – سه شنبه – 14

236

نام درس   (مقطع ارشد)

تعداد

استاد

تاريخ   ----     روز ----- ساعت

مكان

نظریه های شخصیت

17

زهره عدالتی شاطری

29/3/97 – سه شنبه – 12

224

مبانی علوم اعصاب شناختی

14

علی غنائی

29/3/97 – سه شنبه – 12

222

فلسفه رهبری آموزشی

11

محمدرضا آهنچیان

29/3/97 – سه شنبه – 12

223

نام درس   (مقطع دکتری)

تعداد

استاد

تاريخ   ----     روز ----- ساعت

مكان

معماری اطلاعات

5

محسن نوکاریزی

29/3/97 – سه شنبه – 8 صبح

238

مدیریت آموزشی تطبیقی

6

محمدرضا آهنچیان

29/3/97 – سه شنبه – 12

238

  

 روز چهارم امتحانات چهارشنبه 30/3/97

 

نام درس     (مقطع کارشناسی)

تعداد

استاد

تاريخ   ----     روز ----- ساعت

مكان

احساس و ادراک

76

محمدباقر غیور

30/3/97 – چهارشنبه – 8 صبح

آمفی تئاتر

نظریه های مشاوره و روان درمانی

122

سیدعلیرضا تقوی

30/3/97 – چهارشنبه – 10 صبح

آمفی تئاتر- 134

تعلیم و تربیت اسلامی

38

معصومه کیانی

30/3/97 – چهارشنبه – 10 صبح

219

کتابخانه های عمومی و توسعه فرهنگی

31

محسن نوکاریزی

30/3/97 – چهارشنبه – 10 صبح

136

تعلیم و تربیت اسلامی

45

سیدجواد قندیلی

30/3/97 – چهارشنبه – 10 صبح

243-244

جریان اطلاعات در سازمان ها

34

مجتبی کفاشان کاخکی

30/3/97 – چهارشنبه – 10 صبح

133

سیستم های چندرسانه ای     

26

شعله ارسطوپور

30/3/97 – چهارشنبه – 10 صبح

137

آسیب شناسی اجتماعی

46

غلامرضا حسنی درمیان

30/3/97 – چهارشنبه – 12

آمفی تئاتر

آسیب شناسی اجتماعی

42

مجید فولادیان

30/3/97 – چهارشنبه – 12

133

آسیب شناسی اجتماعی

44

حسین میرزائی

30/3/97 – چهارشنبه – 12

219

اختلالات رفتاری- عاطفی

38

سید محسن اصغری نکاح

30/3/97 – چهارشنبه – 12

134

سمینارمسائل کودکان استثنایی درجهان ایران

40

محمدجواد اصغری

30/3/97 – چهارشنبه – 14

219

آموزش تفکر به کودکان و نوجوانان

28

طاهره جاویدی

30/3/97 – چهارشنبه – 14

241

آموزش تفکر به کودکان و نوجوانان

40

حسین باغگلی

30/3/97 – چهارشنبه – 14

133

نام درس   (مقطع ارشد)

تعداد

استاد

تاريخ   ----     روز ----- ساعت

مكان

نظریه های یادگیری در آموزش

11

سیدامیر امین یزدی

30/3/97 – چهارشنبه – 8 صبح

222

گروه درمانی

23

بهرامعلی قنبری

30/3/97 – چهارشنبه – 10 صبح

238

نظریه هاوروشهای مشاوره خانواده

13

سیدعلی کیمیایی

30/3/97 – چهارشنبه – 10 صبح

224

روش های تحقیق 2

7

طاهره جاویدی

30/3/97 – چهارشنبه – 10 صبح

 

برنامه ریزی درسی در آموزش وپرورش ..

8

سید محسن اصغری

30/3/97 – چهارشنبه – 10 صبح

223

ارزشیابی اثربخشی آموزش

9

مرتضی کرمی

30/3/97 – چهارشنبه – 12

222

مدیریت منابع اطلاعتی

8

تجعفری

30/3/97 – چهارشنبه – 14

223

نام درس   (مقطع دکتری)

تعداد

استاد

تاريخ   ----     روز ----- ساعت

مكان

مبانی فلسفی آموزش وپرورش ایران

6

اعلم الهدا

30/3/97 – چهارشنبه - 12

223

 

 

روز پنجم امتحانات پنجشنبه 31/3/97

 

نام درس   (مقطع کارشناسی)

تعداد

استاد

تاريخ   ----     روز ----- ساعت

مكان

خانواده در اسلام

41

محمدرضا دری

31/3/97 – پنجشنبه – 8 صبح

219

خانواده در اسلام

39

آقای آزادی

31/3/97 – پنجشنبه – 8 صبح

134

اختلالهای روانی - حرکتی  

33

سید محسن اصغری

31/3/97 – پنجشنبه – 8 صبح

236

روش ها و فنون نمایه سازی و چکیده نویسی

23

اعظم صنعت جو

31/3/97 – پنجشنبه – 10صبح

238

زبان آموزی

36

طیبه عباس زاده دربان

31/3/97 – پنجشنبه – 10 صبح

219

کاربرد کامپیوتروبرنامه ریزی درروشهای ..

12

مجید معینی زاده

31/3/97 – پنجشنبه – 12

135

اصول طراحی نرم افزارهای کتابخانه ای

32

حسن بهزادی

31/3/97 – پنجشنبه – 14

133

اصول برنامه ریزی درسی

35

محمود سعیدی رضوانی

31/3/97 – پنجشنبه – 14

134

روان شناسی شخصیت

18

سکینه سلطانی

31/3/97 – پنجشنبه – 14

137

نام درس   (مقطع ارشد)

تعداد

استاد

تاريخ   ----     روز ----- ساعت

مكان

روانشناسی یادگیری وتفکر

17

سیدامیر امین یزدی

31/3/97 – پنجشنبه – 12

238

روان شناسی شناختی 2

13

ایمان الله بیگدلی

31/3/97 – پنجشنبه – 12

240

سیاست گذاری آموزشی

11

مجتبی بذرافشان

31/3/97 – پنجشنبه – 14

224

نام درس   (مقطع دکتری)

تعداد

استاد

تاريخ   ----     روز ----- ساعت

مكان

روانشناسی آزمایشگاهی ونورپسیکولوژی

9

جواد صالحی فدردی

31/3/97 – پنجشنبه – 10صبح

222

انسان شناسی در اسلام                               

5

ابوالفضل غفاری

31/3/97 – پنجشنبه – 10صبح

223

 

روز ششم امتحانات شنبه 2/4/97

 

نام درس   (مقطع کارشناسی)

تعداد

استاد

تاريخ   ----     روز ----- ساعت

مكان

روان شناسی اجتماعی

80

پروانه کاظمی

2/4/97 – شنبه – 8 صبح

آمفی تئاتر

فناوری های وب

30

اعظم صنعت جو

2/4/97 – شنبه – 8 صبح

137

روانشناسی رشد

45

مریم بردبار

2/4/97 – شنبه – 8 صبح

219

روانشناسی رشد

45

حمیدرضا اقا محمدیان

2/4/97 – شنبه – 8 صبح

243-244

آزمون های روان شناختی 2

22

زهرا طبیبی

2/4/97 – شنبه – 10 صبح

136

آزمون های روان شناختی 2

89

شهربانو عالی

2/4/97 – شنبه – 10 صبح

آمفی تئاتر –

روان شناسی سالمندی

123

غلامحسین حقدادی

2/4/97 – شنبه – 12

آمفی تئاتر – 133-134

بهداشت خانواده-پیشگیری از تولد کودکان ..

30

نادر باقری

2/4/97 – شنبه – 14

134

مبانی نرم افزار و سیستم عامل

40

شعله ارسطوپور

2/4/97 – شنبه – 14

219

آیین نگارش و ویراستاری علمی

25

نرگس اورعی

2/4/97 – شنبه – 14

238

آزمون های تشخیص عقب ماندگی های ذهنی

37

سکینه سلطانی کوهبنانی

2/4/97 – شنبه – 14

133

نام درس   (مقطع ارشد)

تعداد

استاد

تاريخ   ----     روز ----- ساعت

مكان

مدیریت دانش سازمانی

7

کفاشان

2/4/97 – شنبه – 8 صبح

222

فنون مصاحبه تشخیصی

23

زهره عدالتی شاطری

2/4/97 – شنبه – 10 صبح

240

روشهای تحقیق پیشرفته وکاربرد کامپیوتر ..

6

بهروز مهرام

2/4/97 – شنبه – 12

224

آمار استنباطی 2

7

بهروز مهرام

2/4/97 – شنبه – 12

 

راهبردهای توسعه منابع انسانی

9

داود قرونه ء

2/4/97 – شنبه – 14

222

نام درس   (مقطع دکتری)

تعداد

استاد

تاريخ   ----     روز ----- ساعت

مكان

آمار چند متغیری

7

حسین کارشکی

2/4/97 – شنبه – 8 صبح

223

فلسفه علم

5

داورپناه

2/4/97 – شنبه – 8 صبح

238

روشهای تحقیق(روشهای تحقیق فلسفی

6

بختیار شعبانی ورکی

2/4/97 – شنبه – 14

223

 

روز هفتم امتحانات یکشنبه 3/4/97

 

نام درس   (مقطع کارشناسی)

 

استاد

تاريخ   ----     روز ----- ساعت

مكان

روش تدریس علوم تجربی و اجتماعی

38

حمید رضا وطن پور

3/4/97 – یکشنبه – 8 صبح

133

آموزش و پرورش پیش دبستانی، دبستان ..

38

سیدجواد قندیلی

3/4/97 – یکشنبه – 10 صبح

219

آموزش و پرورش پیش دبستانی، دبستان ..

29

مرتضی کرمی

3/4/97 – یکشنبه – 10 صبح

240

آئین زندگی

146

طاهره رحیم پور

3/4/97 – یکشنبه – 10 صبح

آمفی تئاتر- 133-134

آموزش و پرورش تطبیقی

49

مرتضی کرمی

3/4/97 – یکشنبه – 12

135-136

آموزش و پرورش تطبیقی

51

منیره صالحی

3/4/97 – یکشنبه – 12

آمفی تئاتر

روانشناسی آموزش خواندن

35

الهام اخلاقی

3/4/97 – یکشنبه – 12

134

دانش خانواده و جمعیت

98

راضییه آرام

3/4/97 – یکشنبه – 14

آمفی تئاتر- 133

دانش خانواده و جمعیت

50

محبوبه گندم آبادی

3/4/97 – یکشنبه – 14

136-137

صنعت چاپ و نشر

37

سیدمحمد قائمی طلب

3/4/97 – یکشنبه – 14

134

اصول بهداشت و کمکهای اولیه

51

سید محمود زمانی

3/4/97 – یکشنبه – 14

243-244

نام درس   (مقطع ارشد)

 

استاد

تاريخ   ----     روز ----- ساعت

مكان

انگیزه وهیجان

19

علی غنائی چمن آباد

3/4/97 – یکشنبه – 12

222

روش های آماری در علوم شناختی

13

سیدکاظم رسول زاده

3/4/97 – یکشنبه – 12

223

تعلیم وتربیت اسلامی پیشرفته

12

ابوالفضل غفاری

3/4/97 – یکشنبه – 14

224

نام درس   (مقطع دکتری)

 

استاد

تاريخ   ----     روز ----- ساعت

مكان

تحلیل رفتاری وروابط انسانی در مدیریت ..

6

غلامرضا ملک زاده

3/4/97 – یکشنبه – 14

222

 

روز هشتم امتحانات دوشنبه 4/4/97

 

نام درس   (مقطع کارشناسی)

تعداد

استاد

تاريخ   ----     روز ----- ساعت

مكان

تاریخ و مکاتب روان شناسی و نقد آن

74

سیده سلیل ضیائی

4/4/97 – دوشنبه – 8صبح

آمفی تئاتر

مرجع شناسی عمومی

31

قائمی طلب

4/4/97 – دوشنبه – 8صبح

133

سیستم های اطلاعات مدیریت

27

مجتبی کفاشان

4/4/97 – دوشنبه – 8صبح

134

روان شناسی افراد با نیازهای ویژه 2

108

سکینه سلطانی کوهبنانی

4/4/97 – دوشنبه – 10صبح

آمفی تئاتر-134-133

آشنایی با مطبوعات و رسانه ها

29

شعله ارسطوپور

4/4/97 – دوشنبه – 10صبح

236

روش تدریس زبان فارسی

43

احمد رضا وطن پور

4/4/97 – دوشنبه – 10صبح

219

روان شناسی یادگیری

127

مهسا سمیعی فرد

4/4/97 – دوشنبه – 12

آمفی تئاتر-133-134

آموزش‌وپرورش‌ابتدائی‌وراهنمایی‌ومتوسطه

37

سیدجواد قندیلی

4/4/97 – دوشنبه – 12

219

روشهای تغییر و اصلاح رفتار کودکان

54

علی اکبر ثمری

4/4/97 – دوشنبه – 14

آمفی تئاتر

مدیریت عمومی

49

داود قرونه ء

4/4/97 – دوشنبه – 14

243-244

مدیریت عمومی

47

رضوان حسین قلی زاده

4/4/97 – دوشنبه – 14

240-241

نام درس   (مقطع ارشد)

تعداد

استاد

تاريخ   ----     روز ----- ساعت

مكان

تعلیم وتربیت اسلامی پیشرفته

6

سیدجواد قندیلی

4/4/97 – دوشنبه – 8صبح

224

کاربرد رایانه در تحقیقات تربیتی

7

حسین کارشکی

4/4/97 – دوشنبه – 8صبح

 

آزمونهای عینی فرافکن در روانشناسی بالینی

22

سیدمحسن فاطمی

4/4/97 – دوشنبه – 10صبح

238

آمار درعلم اطلاعات ودانش شناسی

8

محسن نوکاریزی

4/4/97 – دوشنبه – 10صبح

223

نام درس   (مقطع دکتری)

تعداد

استاد

تاريخ   ----     روز ----- ساعت

مكان

 

 

 

 

 

 

روز نهم امتحانات سه شنبه 5/4/97

 

نام درس   (مقطع کارشناسی)

تعداد

استاد

تاريخ   ----     روز ----- ساعت

مكان

اندیشه اسلامی 1

147

فهیمه شریعتی

5/4/97   –   سه شنبه – 8صبح

آمفی تئاتر-133-134

آشنایی با فعالیتهای تربیتی- اجتماعی

40

حمید رضا وطن پور

5/4/97   –   سه شنبه – 8صبح

219

روان شناسی صنعتی و سازمانی

40

نسرین رفائی سعیدی

5/4/97   –   سه شنبه – 10 صبح

240-241

روان شناسی صنعتی و سازمانی

79

مهدی کرمانی

5/4/97   –   سه شنبه – 10 صبح

219-236

سنجش و اندازه گیری

44

مریم بردبار

5/4/97   –   سه شنبه – 10 صبح

243-244

اندیشه اسلامی 2

149

وحیده فخار

5/4/97   –   سه شنبه – 10 صبح

آمفی تئاتر-133-134

سنجش و اندازه گیری

37

مهرام

5/4/97   –   سه شنبه – 10 صبح

136

سنجش و اندازه گیری درعلوم تربیتی

41

فرهاد تنهای رشوانلو

5/4/97   –   سه شنبه – 10 صبح

137-135

روانشناسی و آموزش کودکان ناسازگار

49

زهرا حسین زاده ملکی

5/4/97   – سه شنبه – 14

آمفی تئاتر

نام درس   (مقطع ارشد)

تعداد

استاد

تاريخ   ----     روز ----- ساعت

مكان

رهبری یادگیری

10

رضوان حسین قلی زاده

5/4/97   –   سه شنبه – 8صبح

224

مباحث جدید در آسیب شناسی روانی

16

ایمان الله بیگدلی

5/4/97-   سه شنبه   –   12

238

مدل سازی شناختی

14

محمدباقر نقیبی

5/4/97-   سه شنبه   –   12

223

روشهای پژوهشی کمی و کیفی

12

محمدسعید عبدخدائی

5/4/97- سه شنبه –     12

222

نام درس   (مقطع دکتری)

تعداد

استاد

تاريخ   ----     روز ----- ساعت

مكان

نظریه ها و روش های مشاوره ازدواج

5

سیدعلی کیمیایی

5/4/97-   سه شنبه – 10 صبح

224

 

روز دهم امتحانات شنبه 9/4/97

 

نام درس   (مقطع کارشناسی)

تعداد

استاد

تاريخ   ----     روز ----- ساعت

مكان

روان شناسی تحولی 1

34

زهرا طبیبی

9/4/97– شنبه –   8 صبح

134

روان شناسی تحولی 1

39

آقامحمدیان شعرباف

9/4/97– شنبه –   8 صبح

133

سازماندهی مواد 1

17

حسن بهزادی

9/4/97– شنبه –   8 صبح

کارگاه

سازماندهی مواد 1

28

حسن بهزادی

9/4/97– شنبه –   10 صبح

کارگاه

اصوا خدمات مرجع

37

دیانی

9/4/97– شنبه –   10 صبح

134

روان شناسی دین

41

عبد خدایی

9 /4/97– شنبه –   12

219

روان شناسی دین

83

محمود آزادی

9 /4/97– شنبه –   12

آمفی تئاتر

آمار توصیفی

54

حسین مهدیان

9 /4/97– شنبه –   12

241- 242

آمار توصیفی

53

مریم بردبار

9 /4/97– شنبه –   12

243-244

مرجع شناسی تخصصی

35

معصومه تجعفری

9 /4/97– شنبه –   14

133

فلسفه آموزش و پرورش

35

معصومه کیانی

9 /4/97– شنبه –   14

134

فلسفه آموزش و پرورش

50

حسین شرفی

9 /4/97– شنبه –   14

آمفی تئاتر

نام درس   (مقطع ارشد)

تعداد

استاد

تاريخ   ----     روز ----- ساعت

مكان

آزمونهای شناختی در روانشناسی بالینی

32

جواد صالحی فدردی

9/4/97– شنبه –   10 صبح

219

سنجش وارزیابی در مشاوره خانواده وازدواج

13

سیدعلی کیمیایی

9/4/97– شنبه –   10 صبح

224

مدیریت بهبود عملکرد

9

محمدرضا آهنچیان

9/4/97– شنبه –   12

222

اصول وروشهای برنامه ریزی درسی

8

حسین جعفری ثانی

9 /4/97– شنبه –   14

223

نمونه برداری در پژوهش های تربیتی

7

مهدی جباری

9 /4/97– شنبه –   14

 

نام درس   (مقطع دکتری)

تعداد

استاد

تاريخ   ----     روز ----- ساعت

مكان

نظریه های شخصیت وروان درمانی

9

علی مشهدی

9/4/97– شنبه –   10 صبح

223

نظریه های اطلاعات ودانش

5

سیدرحمت اله فتاحی

9/4/97– شنبه –   10 صبح

222

روانشناسی یادگیری

7

سیدامیر امین یزدی

9/4/97– شنبه –   12

224

 

روز یازدهم امتحانات یکشنبه 10/4/97

 

نام درس   (مقطع کارشناسی)

تعداد

استاد

تاريخ   ----     روز ----- ساعت

مكان

متون تخصصی بزبانهای خارجی

28

بهروز مهرام

10/4/97 – یکشنبه – 8 صبح

137

روان شناسی و مشاوره خانواده

113

حسن حاجی پور

10/4/97   – یکشنبه –   10 صبح

آمفی تئاتر-134

اصول مددکاری اجتماعی

34

مهدی کرمانی

10/4/97   – یکشنبه –   10 صبح

219

تربیت اخلاقی

77

ابوالفضل غفاری

10/4/97   – یکشنبه –   12

آمفی تئاتر

کتابخانه های تخصصی و توسعه سازمانی

24

شعله ارسطوپور

10/4/97   – یکشنبه –   14

238

زبان برنامه نویسی 2

31

فتانه زرین کلام

10/4/97   – یکشنبه –   14

219

نام درس   (مقطع ارشد)

تعداد

استاد

تاريخ   ----     روز ----- ساعت

مكان

روشهای تحقیق در روانشناسی

17

محمدسعید عبدخدائی

10/4/97   – یکشنبه –   12

224

روان شناسی رشد شناختی              

14

زهرا طبیبی

10/4/97   – یکشنبه –   12

223

نام درس   (مقطع دکتری)

تعداد

استاد

10/4/97   – یکشنبه –   8 صبح

مكان

روش های پژوهش در مدیریت        

6

بختیار شعبانی ورکی

10/4/97   – یکشنبه –   8 صبح

224

تاریخ اندیشه های تربیتی (2)

6

طاهره جاویدی

10/4/97   – یکشنبه –   12

238

 

روز دوازدهم امتحانات دوشنبه 11/4/97

 

نام درس   (مقطع کارشناسی)

تعداد

استاد

تاريخ   ----     روز ----- ساعت

مكان

معرفت شناسی

38

مجتبی درایتی

11/4/97 – دوشنبه – 8 صبح

133

معرفت شناسی

35

وحید خادم زاده

11/4/97 – دوشنبه – 8 صبح

136

کاربرد رایانه در تعلیم و تربیت

40

مجید معینی زاده

11/4/97 – دوشنبه – 8 صبح

134

کاربرد رایانه در تعلیم و تربیت

68

سمیه ابراهیمی

11/4/97 – دوشنبه – 8 صبح

آمفی تئاتر

سازماندهی مواد 3

28

حسن بهزادی

11/4/97 – دوشنبه – 8 صبح

کارگاه

آشنایی با مدیریت دانش

32

مجتبی کفاشان کاخکی

11/4/97 – دوشنبه – 8 صبح

219

روان شناسی اعتیاد

90

محمدرضا فیاضی

11/4/97 – دوشنبه – 10صبح

آمفی تئاتر-134

روان شناسی اعتیاد

47

علیرضا اکرامی نژاد

11/4/97 – دوشنبه – 10صبح

243-244

مقدمات روش تحقیق در علوم تربیتی

34

مقصود امین خندقی

11/4/97 – دوشنبه – 10صبح

136

مقدمات مشاوره و راهنمایی

40

سیدعلی کیمیایی

11/4/97 – دوشنبه – 10صبح

219

مقدمات روش تحقیق در علوم تربیتی

32

بهروز مهرام

11/4/97 – دوشنبه – 10صبح

236

روان شناسی شناختی

45

هانیه ظریف گلبار یزدی

11/4/97 – دوشنبه –12

219

روان شناسی شناختی

34

راضیه ادبی

11/4/97 – دوشنبه –12

133

روان شناسی شناختی

45

ملیکا قهرمان زاده

11/4/97 – دوشنبه –12

243-244

مهارتهای زندگی دانشجویی

22

عقیله نسق چی خیرآبادی

11/4/97 – دوشنبه –12

238

روانشناسی اجتماعی

49

سکینه سلطانی کوهبنانی

11/4/97 – دوشنبه –14

135-137

روانشناسی اجتماعی

49

حسین کارشکی

11/4/97 – دوشنبه –14

آمفی تئاتر-

تربیت بدنی- ورزش و بازیهای دبستانی

39

احمد رضا وطن پور

11/4/97 – دوشنبه –14

133

نام درس   (مقطع ارشد)

تعداد

استاد

تاريخ   ----     روز ----- ساعت

مكان

آمار استنباطی پیشرفته

15

سیدکاظم رسول زاده

11/4/97 – دوشنبه – 10صبح

222

نظامهای اطلاعات مدیریت              

8

اعظم صنعتجو

11/4/97 – دوشنبه – 10صبح

223

روشهای شناختی رفتاری

12

علی غنائی چمن آباد

11/4/97 – دوشنبه – 10صبح

238

رفتار سازمانی در سازمان‌های آموزشی

11

داود قرونه ء

11/4/97 – دوشنبه –12

224

تحول سازمانی

9

علیرضا خوراکیان

11/4/97 – دوشنبه –14

223

نام درس   (مقطع دکتری)

تعداد

استاد

تاريخ   ----     روز ----- ساعت

مكان

تحلیل مقایسه ای نظریه ها و روش های ..

5

سیدمحسن فاطمی

11/4/97 – دوشنبه – 10صبح

224