بنام خدا

 

اطلاعيه اسكان تابستاني دانشجويان در سال تحصيلي 98-97

 

به​اين​وسيله به اطلاع دانشجويان محترم مي رساند با توجه به تعمیرات تابستانی خوابگاه‌ها و محدودیت جا فقط به متقاضیان واجد شرایط آیین نامه مصوب معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه (پیوست) به شرح ذیل خوابگاه واگذار می​گردد.

1-     درخواست خوابگاه توسط دانشجو در پرتال دانشجویی از تاریخ 21/3/97 لغایت 30/3/97

2-     تایید مدیر گروه و معاون آموزشی و فرهنگی دانشکده در سیستم سدف از تاریخ 22/3/97 لغایت 3/4/97

3-     مراجعه دانشجویان واجد شرایط به اداره رفاه جهت واریز وجه (به شرح ذیل) ومعرفی به خوابگاه از تاریخ 10/4/97

 

 

اتاقهاي 2 نفره

اتاقهاي 3 نفره

متأهلین

ماهيانه 000/970 ریال

ماهيانه 000/780 ریال

ماهیانه 000/950/1 ریال

 

 

توجه:

 

1-     مدت زمان اسكان در خوابگاه‌ها در تابستان از تاریخ 10/4/97 لغایت 10/6/97 تعیین شده و متقاضیان بدون هیچ عذری در تاریخ 10/6/97 نسبت به تخلیه اتاق و تحویل کلید به دفتر سر پرستی و تسویه حساب اقدام نمایند و اين بازه قابل تمدید نمی باشد. لذا با آگاهی به این مهم، قبل از درخواست خوابگاه با اساتید خود هماهنگی فرمایند چون خوابگاه در نیمه دوم شهریور تحویل دانشجویان ورودی جدید و قدیم در سال تحصیلی 98-97 خواهد شد.

2-     حداقل زمان اسکان ترم تابستانی یک ماه می​باشد و درصورت اسکان کمتر از یک​ماه در خوابگاه، مبلغ واریزی به هیچ عنوان مسترد نمی​شود.

3-     درخواست خوابگاه فقط از طریق پرتال دانشجویی می باشد و از مراجعه حضوری به دانشکده ها و اداره رفاه و معاونت دانشجویی دانشگاه وسایر قسمت ها اکیداً خودداری فرمایند و تایید نهایی درخواست خوابگاه بعد از واریز اجاره بها می باشد.

4-     اجار بهای خوابگاه می بایست به صورت نقدی پرداخت گردد و قابل تقسیط نمی باشد دانشجویان عزیز از هم اكنون تمهیدات لازم را مد نظر قراردهند.

 

 

 

 

                                                                                                                                     مدیریت رفاه و سلامت دانشجویان

                                                                                                                                                        12/3/1397