به نام خدا

 

جلسه دفاع از پایان نامه با عنوان

 

" شناسايي و اولويت بندي موضوعات اساسي مربوط به استفاده از فضاي مجازي : زمينه اي براي تامل در برنامه درسي دوره متوسطه "

 

ارائه دهنده :

خانم بيتا قديريان

رشته تحصيلي : برنامه ریزی آموزشی

 

تاريخ جلسه دفاعيه :       مورخ 97/4/2    ساعت – 9.00

 

استاد راهنما

دكتر قنديلي

برنامه ريزي درسي

استاد مشاور

دكترجعفري ثاني

برنامه ريزي درسي

 

 

 

استاد داور

دكتر كرمي

مدیریت آموزشی

 

 

 

نماينده تحصيلات تكميلي دانشگاه

دكتر سعيدي رضواني

برنامه ريزي درسي