اطلاعیه پیش ثبت نام مهدکودک دانشکده علوم تربیتی و روان شناسی

بدین وسیله مهـدکودک دانشکـده علوم تربیتی و روان شنـاسی آمادگی خود را جهت ثبت نـام در سال تحصیلی 98-97 در گروه های سنی 6-2 سال به شرح زیر اعلام می دارد.

 • اولویت پذیرش:
 • فرزندان کارکنان و هیات علمی رسمی ـ پیمانی ـ قراردادی و شرکتی با ارائه حکم کارگزینی یا معرفی نامه از محل خدمت از دانشگاه فردوسی مشهد
 • فرزندان دانشجویان دانشگاه فردوسی مشهد و متقاضیان خارج از دانشگاه (در صورت وجود ظرفیت)
 • توجه:
 1. oاولویت ثبت نام، با کودکانی است که مادران آنان شاغل هستند.
 2. oثبت نام قطعی کودک منوط به ارزشیابی رشدی ـ شناختی کودک و مصاحبه با والدین است که توسط روانشناس مهد کودک در مرداد ماه انجام می گیرد.
 3. oتوجه داشته باشید که عدم مراجعه شما در بازه زمانی مشخص شده، به منزله انصراف از ثبت نام بوده و از افرادی که در لیست رزرو هستند ، ثبت نام خواهد شد.

 

 • زمان ثبت نام : یکشنبه 24/4/97 لغایت چهارشنبه 3/5/97 از ساعت 8 الی 13
 • مکان ثبت نام : مهدکودک دانشکده علوم تربیتی و روان شناسی -     تلفن: 4- 38803683
 • مدارک لازم جهت پیش ثبت نام:
 • اصل شناسنامه کودک
 • تصویر حکم کارگزینی یا معرفی نامه از محل خدمت در دانشگاه فردوسی مشهد
 • شهریه ثبت نام :

سهمیــه

گروه سنی 3-2 سال

گروه سنی 6-3 سال

کارکنان و هیات علمی رسمی ـ پیمانی ـ قراردادی و شرکتی

000/450/2 ریال

ماهیانه  000/800/2   ریال

آزاد

000/450/3   ریال

ماهیانه 000/700/3   ریال

هزینه های متفرقه شامل : کیف چاشت و لباس فرم ـ کتابهای آموزشی ـ بیمه حوادث کودک ـ مجلات رشد و ...

 

ــــــــ

000/500/1   ریال

 

مهدکودک دانشکده علوم تربیتی و روان شناسی