به نام خدا

 

جلسه دفاع از پایان نامه با عنوان

 

" فرايند شناسايي و توسعه استعدادهاي معلمان دوره ابتدايي"

 

ارائه دهنده :

خانم نرجس كارگر

رشته تحصيلي : مدیریت آموزشی

 

تاريخ جلسه دفاعيه :       مورخ 97/7/16    ساعت – 10.30

 

استاد راهنما

دكتر حسينقلي زاده  

مديريت آموزشي

استاد مشاور

دكتر جاويدي

فلسفه تعلیم و تربیت

 

 

 

استاد داور

دكتر كرمي

مديريت آموزشي

 

 

 

نماينده تحصيلات تكميلي دانشگاه

دكتر قرونه ء

مديريت آموزشي