"سومین همايش ملي جايگاه و نقش مادر" در اسفند ماه سال  1397 در دانشگاه فردوسی برگزار می گردد.

به این منظور آقای دکتر سید امیر امین یزدی دبیرعلمی همایش، آقاي دكتر مجتبي كفاشان را به عنوان دبير اجرايي، آقای سيد محمد بينش را به عنوان مسئول دبيرخانه و مسئول روابط عمومي و جلب مشاركتها، آقای علیرضا دواتی و خانم برسلانی را به عنوان عضو کمیته اجرایی همايش منصوب کردند.