به نام خدا

 

جلسه دفاع از پایان نامه با عنوان

 

" سنجش ميزان رعايت مولفه هاي بهينه سازي صفحات براي موتورهاي كاوش ( سئو) ، در وبگاه كتابخانه هاي دانشگاهي ايران و رابطه آن با رويت پذيري و رتبه آنها درنتايج بازيابي"

 

ارائه دهنده :

خانم سحر دانايي

رشته تحصيلي : علم اطلاعات و دانش شناسي

 

تاريخ جلسه دفاعيه :       مورخ 97/7/21    ساعت – 11.30

 

استاد راهنما

دكتر صنعت جو      

علم اطلاعات و دانش شناسي

استاد مشاور

دكتر بهزادي

علم اطلاعات و دانش شناسي

 

 

 

استاد داور

دكتر تجعفری

علم اطلاعات و دانش شناسي

 

 

نماينده تحصيلات تكميلي دانشگاه

دكتر كفاشان

علم اطلاعات و دانش شناسي

 

بازدید: 29