اولین جشنواره فرهنگی ورزشی خانوادگی

"بزرگداشت هفته تربيت بدني"

) ویژه خانواده محترم کارکنان و اعضاء هیئت‌علمی دانشگاه فردوسی مشهد(

زمان: پنج‌شنبه 3 /08/97

مكان: مجموعه ورزشي 22 بهمن دانشگاه