به نام خدا

 

جلسه دفاع از پایان نامه با عنوان

 

" تبيين اخلاق حرفه اي تدريس:تاملي بر دبدگاه هاي ديوبدكاروعلامه طباطبايي"

 

ارائه دهنده :

خانم سمانه اميني مشهدي

رشته تحصيلي : فلسفه تعليم وتربيت

 

تاريخ جلسه دفاعيه :       مورخ 97/9/8    ساعت – 9.00

 

استاد راهنما

دکتر ابوالفضل غفاری

فلسفه تعليم و تربيت

استاد مشاور

دكتر بختيار شعباني وركي  

فلسفه تعليم و تربيت

 

دكتر رضا اكبريان

حكمت و فلسفه

استاد داور

دكتر حسن نقي زاده

علوم قرآن و حدیث

دكترسيدمهدي سجادي

فلسفه تعليم و تربيت

نماينده تحصيلات تكميلي دانشگاه

دكتر طاهره جاويدي كلاته جعفرآبادي

فلسفه تعليم و تربيت